kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Nová podoba BIM protokolu vyvolala živou debatu u kulatého stolu

Již potřetí a podruhé v tomto roce se uskutečnila neformální snídaně s Agenturou ČAS. Konferenční prostor v sídle České agentury pro standardizaci se 13. dubna 2023 velmi rychle zaplnil. Z původních čtrnácti přihlášených dorazilo nakonec jedenáct hostů – ti zastupovali jak BIM konzultanty, tak akademickou sféru i veřejné zadavatele. Speciálními hosty byli také zástupci odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu.

A velmi záhy se ukázalo, že i ostřejší diskuse se může vést v nekonfrontačním duchu se vzájemným respektem. Ostatně, jak připomněl na úvod ředitelka odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci Eva Kaiserová, i kritika je důležitá a prospěšná, protože pomáhá postupovat kupředu.

 

BIM Protokol je založen na mezinárodních normách

Již první minuty setkání ukázaly, že platforma neformálních kulatých stolů si rychle získává své místo a naplňuje své poslání. Důvodem pro její vznik byla snaha vytvořit prostor pro skutečně otevřenou a férovou diskusi. Eva Kaiserová na úvod připomněla, že Agentura ČAS je pevně rozhodnutá překonat vzájemné animosity a pokračovat v naplňování Koncepce zavádění metody BIM v prostředí spolupráce a vzájemného naslouchání si. I proto vytvořil generální ředitel České agentury pro standardizaci Zdeněk Veselý Radu pro BIM jako svůj nový poradní orgán. Setkávají se v něm zástupci profesních komor a další klíčoví odborníci. „Pojďme se spojit a spolupracovat,“ poznamenal Petr Serafín, dlouholetý vedoucí odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

Projektová manažerka Datového standardu staveb (DSS) Kateřina Schön pak ve svém úvodním slově představila novou podobu BIM protokolu. Ta byla postoupena k internímu připomínkovému řízení a následně bude zveřejněna. „Celá stavařská veřejnost bude mít šanci tento klíčový dokument připomínkovat ještě předtím, než bude oficiálně vydán,“ připomněl Schön. Podle ní je zásadní, že nový BIM Protokol vychází z klíčových mezinárodních norem, zejména ISO 19650. „Dokument je koncipován tak, aby byl co nejobecnější, a tedy aby bylo možné jej použít na co nejširší paletu konkrétních projektů,“ zdůraznila Schön

 

Snazší cesta pro veřejné zadavatele

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že využití mezinárodních norem a normy ISO 19650 jako základu pro vytvoření nové podoby BIM Protokolu je cesta správným směrem. Zejména přítomní BIM konzultanti zdůraznili, že je to dává větší míru jistoty zejména veřejným zadavatelům. „Budou vědět, že i když skončí spolupráce s jedním konzultantem, mohou v práci pokračovat sami nebo s někým jiným. Nebudou se ale muset bát, že by museli začít „znovu a jinak“,“ poznamenal jeden z hostů. S tím souhlasili i přítomní reprezentanti veřejných zadavatelů, „Naším cílem je vést veřejné zadavatele k tomu, aby vše zvládali sami a BIM byl pro něj jednoznačným přínosem, ne nutností,“ doplnila Kateřina Schön. „Musíme získat veřejné zadavatele na svoji stranu, aby si uvědomili, že jde vždy o smluvní vztah dvou rovnoprávných partnerů,“ připomněl Petr Serafín.

Za souhlasného přikyvování přítomných připomněla Eva Kaiserová důležitost vzdělávání veřejných zadavatelů. „Právě vzdělávání budou jedním ze směrů, kam chce Česká agentura pro standardizaci napřít svou pozornost. Chceme dosáhnout toho, aby velká část veřejné správy měla o metodě BIM alespoň základní povědomí,“ zdůraznila a uvedla, že v současné době pracuje Agentura ČAS na přípravě programu vzdělávání, který zahrnuje také spolupráci se středními a vysokými školami, stejně jako kurzy určené právě zástupcům veřejné správy.

 

 

Kulaté stoly budou pokračovat – další setkání již 4. května

Velmi živá a otevřená debata probíhala více než dvě hodiny a jen podtrhla důležitost podobných neformálních setkání. Kateřina Schön přislíbila zveřejnění plánu dalších kroků Agentury ČAS tak, aby odborná stavařská veřejnost měla lepší přehled v tom, co se chystá a na čem se právě pracuje. Chceme stavaře skutečně vtáhnout do hry, a to včetně BIM konzultantů,“ odpověděla Schön v reakci na to, že právě přístupní zástupci této profese se cítili trochu odstrčení. V následné diskusi zaznělo, že je to možná proto, že jim zatím chybí profesní organizace.

 

Dubnové setkání tedy jednoznačně potvrdilo, že v tradici neformálních snídaní má smysl pokračovat. Zástupci České agentury pro standardizaci proto oznámili, že již v následujících dnech budou zveřejněny termíny pro setkání ve druhé polovině letošního roku. Zářijový termín pak bude vyhrazen tématice dopravních staveb a zúčastní se ho také zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Díky memorandu o spolupráci, které nedávno podepsal SFDI s Agenturou ČAS, bude moci vzniknout pro Česko jeden Datový standard staveb, dostupný na jednom místě.

 

Nejbližší neformální snídaně s Českou agenturou pro standardizaci se ale uskuteční již 4. května 2023 a jejím tématem bude nová architektura DSS. Přihlásit se je stále ještě možné prostřednictvím on-line formuláře.

Související články

 

Pojďme se poslouchat. Pokračuje série neformálních kulatých stolů
Jan Lodl  |  15.2.2023
Agentura ČAS zve všechny zájemce o využívání metody BIM na neformální snídani u kulatého stolu. Pojďme si otevřeně říci, jak si vzájemně pomoci.
Ohlédnutí: konference BIM 2023
Jan Lodl  |  3.2.2023
Aktualizace Koncepce BIM a metodik. Konference BIM 2023: budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě ukázala hlavní úkoly Agentury ČAS na rok ´23.
Pronikněte do tajů CCI. Zúčastněte se veřejného semináře v Talinnu
Jan Lodl  |  16.11.2022
Veřejný seminář pořádaný organizací CCIC umožní nahlédnout pod pokličku klasifikačního systému a najít inspiraci pro jeho využití. Účast je zdarma.
Ohlédnutí za konferencí Digital Construction 2022
16.11.2022
Nejvyšší zástupci stavebního sektoru z Evropské Unie i řady evropských zemí se 9. a 10. listopadu sešli v Praze na konferenci v rámci predsednictví EU
BIM Day 2022 už je opravdu za dveřmi. Začíná už 13. října
Jan Lodl  |  7.10.2022
Již po jedenácté se, letos 13. a 14. října, koná BIMDay. Nabitý program opět nabídne to nejdůležitější, co se týče používání metody BIM u nás.
Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu.
Jan Lodl  |  14.6.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím. Umožní sestavit si individuální plán vzdělávání.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM: 24. února 2021
Martina Kourková  |  20.1.2022
Summit Koncepce BIM proběhne on-line 24. 2. v PVA EXPO PRAHA. Zavádění metody BIM ve veřejné správě tu představí experti z řady evropských zemí.
Konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM
Martina Kourková  |  16.12.2021
Národní konference MVP BIM 2022 je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Projekt s BIM o třetinu dražší? Nesmysl, tvrdí Zdeněk Rudovský
Jan Lodl  |  27.8.2021
Podle zkušeností ČVUT je klíčem k úspěchu projektu s využitím metody BIM důsledná kontrola kvality modelu. Tvrdí její zástupce Zdeněk Rudovský.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)
Martina Kourková  |  17.6.2021
Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Seznamte se: Společné datové prostředí
Jan Lodl  |  31.5.2021
Společné datové prostředí je základem využívání metody BIM. Seznámit se s jeho fungováním můžete na workshopu 16. června 2020.
Konference Pilotní projekty BIM v resortu MD a získané zkušenosti
Martina Kourková  |  13.5.2021
Zveme vás na on-line konferenci 25. května: Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti.
Povídání o BIM k odpolední kávě
Jan Lodl  |  30.4.2021
Od 3. května 2021 startuje série on-line diskusí. Pořádá jí Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu a odbor Koncepce BIM ČAS. Tématem bude BIM.
Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - akce odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny - akce odloženy
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshopy k pilotním projektům
12.10.2018
Úvodní akce pro veřejné zadavatele ukázali jejich zájem a jsou startem pro další rozvoj vzájemné spolupráce.

Kontaktní formulář

 

Podmínky