kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Organizace Odboru

O nás

Organizační struktura odboru a způsob spolupráce jeho pracovníků

 

 • Ředitel odboru
  – zastupuje odbor při jednání, koordinuje spolupráci s MPO a jinými vládními institucemi, řídí vedoucí PS, vede diskusní fóra a workshopy;
 • Odborní pracovníci odboru
  – podílejí se na činnosti všech PS, koordinují jejich činnosti, spravují portál odboru, spolupracují na vytvářených výstupních dokumentech;
 • Koordinátor odboru
  – odpovídá za komunikační a organizační činnost odboru, připravuje a organizuje akce odboru, poskytuje administrativní podporu PS
 • Vedoucí PS
  – je zodpovědný za realizaci přípravy výstupů svěřeného opatření, řídí práce jednotlivé PS, stanovuje plán PS a kontroluje jeho plnění
 • Členové PS
  – aktivně spolupracují na plnění plánu PS;
 • Recenzenti PS
  – poskytují komentáře, zpětné vazby a náměty k dílčím pracovním dokumentům či záměrům jednotlivých PS.




 

 

 

 

 

 

Zapojení externích spolupracovníků je nezbytně nutné, protože obsáhnout kvalifikovaně velký rozsah všech oborů stavebnictví jiným způsobem ani nelze. Navíc základem BIM je spolupráce.

 

Druhou oblastí, kam budeme směřovat zdroje od české vlády či evropských fondů, bude vzdělávání a sdílení informací všech odborností, podílejících se na realizaci stavebních projektů v souvislosti s BIM, a to celém jejich životním cyklu.

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky