kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Koordinace s dopravním stavitelstvím

O nás

Odbor Koncepce BIM ČAS velmi úzce spolupracuje a koordinuje vzájemně svoji činnost se SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), který byl již v roce 2016 pověřen Ministerstvem dopravy řízením zavedení metody BIM do rezortu dopravy (více informací zde).

 

Řídící členové BIM týmu na SFDI se podíleli na začátku roku 2017 na tvorbě celostátní koncepce BIM vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu a schválené vládou. Specifika dopravního stavitelství z pohledu BIM jsou v Koncepci uvedena v kapitole 3.5 (odkaz zde).

 

Je pozitivní skutečností, že práce pod řízením SFDI se v roce 2017 daly do pohybu a rezort dopravy se tak stal předvojem zavádění BIM (shodně jako i v jiných státech Evropy – např. SRN). Vznikl „Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování BIM pro dopravní stavby“ a též organizační zázemí včetně Expertního výkonného týmu (EVT), který již ke konci roku 2017 připravil první pracovní verze jednotlivých metodik (Společné datové prostředí, Plán realizace BIM (BEP) a BIM protokol). Pro širokou veřejnost se předpokládá jejich zveřejnění zkraje roku 2018.

 

 

 

 

 

 

Je důležité přesně pojmenovat konkrétní odlišnosti pozemního a dopravního stavitelství tak, aby co nejvíce změn, metodik a procesů při zavádění a následném použití BIM bylo shodných. Naší základní snahou je hledat co nejvíce společných postupů.

 

V roce 2017 již byly také díky spolupráci v rezortu dopravy (MD, SFDI, ŘSD ČR a SŽDC) realizovány dílčí pilotní projekty. Využitím BIMu na těchto pilotních projektech byly získány první zkušenosti s metodikou ze strany veřejných zadavatelů. Poznatky jsou dále uplatňovány v navazujících fázích pilotních projektů i v přípravě dalších pilotních projektů, s nimiž je počítáno v roce 2018.

 

Někteří pracovníci Odboru byli v roce 2017 součástí EVT a dosavadní spolupráce byla výborná. Jsme přesvědčeni, že během 1. čtvrtletí roku 2018 najdeme oboustranně zajímavé formy sdílení a koordinace činností. To umožní dále  akcelerovat další postupy zavádění BIM do reálného života celého českého stavebnictví.

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky