kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Ing. Martin Černý

Ing. Martin Černý, OSVČ
Když se chce, všechno jde.

Pocházím ze Žďáru nad Sázavou. Vystudoval jsem stavební fakultu VUT v Brně. V rámci disertační práce jsem se zabýval interoperabilitou GIS a BIM. Během doktorského studia jsem absolvoval tři semestry informatiky na Masarykově univerzitě.

K informačnímu modelování staveb jsem se dostal na stáži na Northumbria University v Newsastle upon Tyne (UK). Od roku 2011 do roku 2017 jsem tam pracoval jako výzkumný pracovník na několika projektech, které měly za cíl podpořit využití BIM v britském stavebním průmyslu. Tyto projekty byly financovány jako součást britské vládní strategie. V letech 2012 - 2016 jsem působit také na VUT v Brně jako pedagogický a výzkumný pracovník v centru AdMaS.

V roce 2013 jsem založil první pracovní skupinu Odborné rady pro BIM, která se zabývá standardy a legislativou. Vydali jsme například první českou BIM příručku a komentář k evropské směrnici pro veřejné zakázky.

 

Zkušenosti s BIM: Mým hlavním zaměřením jsou otevřené standardy pro BIM a jejich využití v rámci celého procesu návrhu, výstavby a používání staveb. Jsem jedním z hlavních vývojářů otevřené sady SW nástrojů xBIM Toolkit, která umožňuje v neomezené míře pracovat s daty ve formátu IFC.
Ve Velké Británii jsem pracoval na projektech iCIM (Interoperable Carbon Information Modelling - orientační odhad uhlíkové stopy stavby z BIM modelu), NBL (National BIM Library - knihovna BIM stavebních elementů pro navrhování staveb), 4BIM (Integrace BIM funkcionality do systému pro správu dokumentů 4Projects), BIM Toolkit (Plánování výměny informací v BIM projektu), Tier2Tier (Zapojení subdodavatelů do procesu sběru a organizace informací), DECC-MR (Využití dat z BIM modelů pro plánování údržby), BIM for Asset Management (využití BIM modelů pro správu kanalizační infrastruktury).
Jsem aktivním členem TNK 152 Organizace informací o stavbách (BIM), podílel jsem se na přípravě Koncepce BIM.


Přání pro rok 2022:
 Přeji si, aby se nám podařilo do roku 2022 významně zlepšit komunikaci ve stavebnictví prostřednictvím metodiky BIM a s tím souvisejících standardů a otevřených dat.

Kontaktní formulář

 

Podmínky