kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Ing. Jan Kolomazník

OSVČ + NKprojekt, Překladatel, architekt a projektant na volné noze
Hra má stručná a jasná pravidla a hráči ji podle nich rádi hrají.

Po matematickém druhém stupni ZŠ a dvojjazyčném česko-španělském gymnáziu jsem studia završil v roce 2006 dokončením oboru Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební ČVUT. V průběhu studií jsem absolvoval řadu výměnných a studijních pobytů a stáží včetně semestru studia v Dánsku v rámci programu Erasmus.

Během školních let jsem se intenzivně věnoval studiu cizích jazyků, ve kterém dosud pokračuji.
První stálé zaměstnání v architektonicko-projektové kanceláři Arplan s.r.o. jsem ukončil kvůli téměř ročnímu putování po Nepálu a Novém Zélandu, po kterém jsem nastoupil na pozici odborného referenta do Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) do oddělení stavebnictví, kde jsem se věnoval mnoha různorodým činnostem v oblastech zahrnujících např. některá technická zařízení budov, tepelnou techniku a udržitelnost staveb.
Od roku 2014 působím jako OSVČ v oblastech navrhování staveb, zpracování PENB a věnuji se také překladům technických norem a poradenství v oblasti technické normalizace.

 

 

 

Zkušenosti s BIM: Při studiu na ČVUT jsem absolvoval větší počet volitelných předmětů zaměřených zejména na modelování budov na různých platformách bez velkého důrazu na využití jejich potenciálu pro komplexní správu projektových informací.V rámci ÚNMZ jsem měl tu čest stát u zrodu aktivit souvisejících se zapojením ČR do mezinárodních aktivit v oblasti technických norem pro BIM a postupným vytvářením zázemí pro jejich tvorbu na národní úrovni.

Kontaktní formulář

 

Podmínky