kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Ing. Štěpánka Tomanová

CAD - BIM s.r.o., produktová manažerka DDS-CAD, členka CEN/TC442 a ISO/TC59/SC13, předsedkyně TNK152
Linkedin profil
Člověk je tvor společenský. Zkusme tedy vzájemnou spoluprací zlepšit svět kolem sebe.

Vystudovala jsem ČVUT, obor automatizované systémy řízení (systémové inženýrství) v investiční výstavbě. Již od svých studií jsem se zabývala použitím tehdy moderních metod spojených s použitím IT a digitalizací, CAD včetně jeho návazností na další etapy stavebního projektu (tehdy pouze oceňování).

Během studií jsem se účastnila studentské vědecké odborné činnosti. Později ve své praxi jsem se pohybovala mezi různými profesemi, od stavebních inženýrů, přes návrháře interiérů až po profese TZB.


Spolupracuji s jedním z významných poskytovatelů aplikace kategorie BIM pro projektování. Tato firma - Data Design System (DDS) - patří mezi průkopníky přístupu openBIM zejména v oblasti TZB, je členem buildingSMART. Rostoucí možnosti softwarových nástrojů a potřeby uživatelů mne přivedly v roce 2011 až ke spolupráci s ÚNMZ na technické normalizaci pro BIM. Výsledkem spolupráce je kromě přejímání a překladů technických norem i založení technické normalizační komise TNK 152 pro BIM.
Ve své práci se zabývám konzultační činností, uživatelskou podporou, lokalizací a vývoji software. Aktivně podporuji popularizaci metodiky BIM v rámci Odborné rady pro BIM (czBIM), jsem autorem řady článků či spoluautorem příruček, účastním se konferencí a seminářů s tematikou BIM a působím i jako konzultant při zavádění metodiky BIM a využitím přístupu openBIM.

Zkušenosti s BIM: Díky spolupráci s firmou DDS jsem se s přístupem, dnes označovanému jako BIM, seznámila v 90. letech. V té době však ani požadavky praxe, ani funkce v software, výkonnost hardwaru a možností propojení nebyly dostatečně rozvinuté. Díky rychlému vývoji technologií mi po roce 2010 začalo dávat smysl se zapojit do aktivit spojených s představováním metody BIM v České republice a přinášela jsem informace ze zahraničí, především z oblasti technické normalizace v této oblasti.Za významný považuji i svůj příspěvek při představení metodiky BIM zástupcům státní správy a při tvorbě podkladů využitých MPO pro zpracování Koncepce zavedení BIM v ČR.

 

Přání pro rok 2022: V celém stavebnictví se projevuje fragmentace a nedostatek spolupráce. Byla bych velmi potěšena, kdyby se nám pomocí metody BIM podařilo všechny účastníky výstavbových projektů více spojit a pracovat na celkově lepších stavbách a to jak jejich kvalitou, tak možnostmi a podmínkami při jejich vytváření. Nikoliv kvůli BIM, ale kvůli nám samým. To v sobě ale zahrnuje nejen využití nových technologií, ale především změny našich zvyklostí a přemýšlení o tom, co a proč něco vlastně děláme.

Kontaktní formulář

 

Podmínky