kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra konstrukcí pozemních staveb, UCEEB Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, RP1 Architektura a životní prosttředí, odborný asistent, výzkumný pracovník
Nechť se BIM stane dobrým sluhou, ne zlým pánem.

Jan Růžička absolvoval obor Pozemní stavby a architektura na FSv ČVUT v Praze. Působí jako odborný asistent a výzkumný pracovník na Katedře konstrukcí pozemních staveb a v UCEEB Univerzitním centru energeticky efektivní budov ČVUT, v týmu RP1 Architektura a životní prostředí. V rámci výzkumu se věnuje problematice udržitelné výstavby, přírodním stavebním materiálům a multikriteriálnímu hodnocení kvality budov. 

 

V pedagogické oblasti přednáší problematiku konstrukcí pozemních staveb, dřevostaveb pro nízkoenergetické a pasivní domy, přírodní materiály a alternativní stavební technologie. Za katedru Konstrukcí pozemních staveb KPS byl koordinátorem týmu, který připravoval koncepci výuky BIM na FSv, je garantem předmětů BIM na katedře KPS. 

 

Jan Růžička je praktikujícím architektem, od roku 2000 vede atelier KUBUS, který se zaměřuje na navrhování pasivních domů a ekologickou architekturu. Je členem řady profesních sdružení – CSBS, CPD, SHS.

Zkušenosti s BIM: Používání nástrojů BIM v projekční praxi. Tvorba koncepce výuky BIM na FSv ČVUT v Praze a na Katedře konstrukcí pozemních staveb. 

 

Přání pro rok 2022:  Přispět k nastavení takových standardů pro BIM v ČR, které zefektivní proces výstavby a přispějí ke kvalitnější a k životnímu prostředí šetrnější výstavbě a které budou skutečným přínosem pro všechny zúčastněné nejen v rámci výstavby, ale i při užívání a správě budov.  

Kontaktní formulář

 

Podmínky