kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Informace o projektu

 

Nové sídlo staví Nejvyšší kontrolní úřad v pražských Holešovicích. Spolu s ním zde bude mít své sídlo také parlamentní knihovna a archiv Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jedná se o dvě šestipatrové kancelářské budovy s nejnižšími náklady životního cyklu, které odpovídají standardům běžným u moderních administrativních budov. Zároveň se jedná o budovy s dlouhodobou životností, která odpovídá významu obou ústavních institucí. Více o stavbě se dozvíte zde: https://www.nku.cz/cz/pro-media/sidlo-nku/

Zapojením do projektu BIM se Nejvyšší kontrolní úřad chce stát inspirací pro ostatní veřejné instituce tak, aby i jejich stavby probíhaly v souladu se současnými moderními trendy v oblasti stavebnictví, který přinášejí mimo jiné i zvýšení efektivity vynaložených veřejných financí.

Informace o projektu

 

Nové sídlo staví Nejvyšší kontrolní úřad v pražských Holešovicích. Spolu s ním zde bude mít své sídlo také parlamentní knihovna a archiv Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jedná se o dvě šestipatrové kancelářské budovy s nejnižšími náklady životního cyklu, které odpovídají standardům běžným u moderních administrativních budov. Zároveň se jedná o budovy s dlouhodobou životností, která odpovídá významu obou ústavních institucí. Více o stavbě se dozvíte zde: https://www.nku.cz/cz/pro-media/sidlo-nku/

Zapojením do projektu BIM se Nejvyšší kontrolní úřad chce stát inspirací pro ostatní veřejné instituce tak, aby i jejich stavby probíhaly v souladu se současnými moderními trendy v oblasti stavebnictví, který přinášejí mimo jiné i zvýšení efektivity vynaložených veřejných financí.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky