kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Registrace a recenzentní proces

O nás

Registrace

 

Základní myšlenkou portálu KoncepceBIM.cz je nabídnout obousměrnou komunikaci mezi pracovníky a experty pracující pro Agenturu ČAS s širokou odbornou veřejností. A právě vaše registrace je první krok k tomu, abyste mohli aktivně komentovat zveřejňované příspěvky, dostávat newslettery a pozvánky na akce pořádané Agenturou ČAS.

 

Těšíme se na Vaše komentáře a věříme, že se od nich budou odvíjet zajímavé, konstruktivní diskuse, které nám budou hodnotným zdrojem pro naši činnost. Záleží nám na tom, abychom produkovali a předkládali srozumitelné a v praxi použitelné výstupy.

 

Recenzentní proces

 

Jak jsme již dříve avizovali na původním webu Agentury či při různých vystoupeních na konferencích, umožníme základní dvouúrovňovou organizaci recenzí jednotlivých výstupů Agentury. 


První úroveň je určena pro relativně úzký tým expertů  (členové PS), kteří úzce a intenzivně spolupracují s vedením odboru Koncepce BIM Agentury.

 Avšak druhou úroveň otevíráme široké odborné veřejnosti. A právě vysoká odbornost a konstruktivní pozitivní motivace přispět ke kvalitním výstupům jsou jediná kritéria pro přijetí mezi recenzenty.

 

Od recenzentů máme zájem získat konkrétní náměty, doplnění či návrhy na změny. Nemáme zájem o obecná zvolání či deklarace, které jen zbytečně celou agendu nafukují. Hledáme efektivní způsob komunikace, jak výstupy rychle obohatit o konkrétní části, které lze realisticky do výstupů zapracovat. Zároveň očekáváme racionální a realistický pohled na možnost věci postupně měnit. Vizionářské či dlouhodobější záměry prosím komunikujte v jiných agendách portálu, ale do recenzí nepatří.

 

Kdo může být recenzent ?

 

Fyzická osoba, která si při registraci zde na portálu, požádá o roli recenzenta. Pokud jste již registrovaní, pak si to můžete změnit ve svém profilu. Tato role je určena samostatným odborníkům, tak i zástupcům jednotlivých firem, organizací, spolků či komor, vysokých či středních stavebních škol.

 

Velmi si vážíme různých odborných či profesních sdružení a velmi uvítáme, pokud své recenze či náměty budete nejdříve interně diskutovat a pak již společný závěr prezentovat vůči Agentuře. Věříme, že i tento postup přinese do celého procesu kvalitu.

 

 

 

 

 

Výstupy – stavy zveřejňování, proces recenzí a jejich vypořádání

 

Jednotlivé pracovní skupiny odboru Koncepce BIM Agentury ČAS budou podle svého uvážení v rámci ročního plánu činnosti zveřejňovat různé výstupy v různých fázích přípravy.

Přehled stavů dokumentů a jejich určení

 

 Stav

Přístupnost

Poznámka

Tvorba

Interní ČAS

Dostupnost pouze členům PS, která dokument připravuje a pracovníkům MPO.

Interní recenze PS

Interní ČAS

Dostupnost členům všech PS agentury pro interní recenze.

Recenze

Recenzent

Dostupné pouze registrovaným odborníkům s rolí Recenzent.

Zpracování recenzí

Recenzent

Dostupné pouze registrovaným odborníkům s rolí Recenzent. Relevantní recenze budou v tomto období vypořádány experty PS.

Ke komentářům

Všichni

Dostupnost všem, registrovaní uživatelé portálu mohou vkládat komentáře.

V připomínkovém řízení

Všichni

Dokument odevzdán MPO k oficiálnímu procesu připomínkového řízení podle charakteru výstupu.

Schváleno

všichni

Konečné schválené znění výstupu.

 

 

Máme zájem poskytovat informace odborné veřejnosti průběžně a transparentně tak, aby byl zřejmý směr a věcný obsah výstupů, které jsou v rámci přípravy metodiky a standardizace připravovány.

 

Je však nutné respektovat ze strany odborné veřejnosti možnost, že během zpracování výstupu bude jeho část významně přepracována. Zveřejněné dokumenty je vždy (kromě stavu Schváleno) nutné vnímat jako informativní a rozpracované pracovní verze, a tudíž je nelze jakýmkoliv způsobem využívat pro praktickou činnost.

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky