kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Klíčová témata

Hlavní část dokumentu Koncepce. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány dílčím odborným oblastem, které budou procházet největšími koncepčními změnami v souvislosti s digitalizací a aplikací metody BIM. Obsahem a cílem kapitol bylo k datu jejich vzniku (začátek roku 2017) zmapovat stav určené oblasti a popsat koncept možného směru řešení.

 

Text kapitol je vodítkem pro plány a náplně jednotlivých pracovních týmů, které tento koncept rozpracovávají do detailů a hledají aktuálně proveditelná řešení.

Hlavní část dokumentu Koncepce. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány dílčím odborným oblastem, které budou procházet největšími koncepčními změnami v souvislosti s digitalizací a aplikací metody BIM. Obsahem a cílem kapitol bylo k datu jejich vzniku (začátek roku 2017) zmapovat stav určené oblasti a popsat koncept možného směru řešení.

 

Text kapitol je vodítkem pro plány a náplně jednotlivých pracovních týmů, které tento koncept rozpracovávají do detailů a hledají aktuálně proveditelná řešení.

Kontaktní formulář

 

Podmínky