kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

3.4. Životní cyklus stavby

Životní cyklus stavby je časové období od vzniku záměru přes návrh, realizaci a užívání až do likvidace. Zahrnuje 4 základní fáze – předinvestiční, investiční, provozní a likvidační.

                                                      Stavební projekt
Fáze předinvestiční  Fáze investiční  Fáze provozní  Fáze likvidační 
Iniciování  Definování  Navrhování  Realizace Provoz  Likvidace
                                                      Životní cyklus stavby
                   Fáze stavebního projektu  Fáze provozní Fáze likvidační 
     Životní cyklus užití stavbeního díla

Oproti současnému způsobu zpracování dat o stavbě, kdy životnost dat většinou končí předáním tištěné verze ověřené dokumentace skutečného provedení stavby, jsou data modelu BIM předurčena k dalšímu používání pro provozní fázi stavby. Z datového modelu těží především provozovatelé stavby, neboť model obsahuje mimo jiné všechny důležité součásti stavby, včetně jejich konkrétní pozice a parametrů.

Při důsledném a správném používání metody BIM může mít facility manager několika málo kroky k dispozici pro vybrané zařízení například všechna data z procesu realizace a předávání (všechny požadavky na změny, vady či nedodělky) k němu vztažená včetně způsobu jejich vypořádání. Data jsou tak dostupná pro všechny zúčastněné v aktuální verzi po celý životní cyklus stavby.  Facility management je tak může využívat nejen pro optimalizaci provozu, ale také pro včasné plánování udržovacích prací, kontrol a změn dokončených staveb (rekonstrukcí).

Kontaktní formulář

 

Podmínky