kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Terminologická databáze (TDB) BIM vznikla v rámci realizace Koncepce zavádění metody BIM v ČR. Technické řešení TDB je součástí širšího projektu zahrnujícího i terminologii technických norem, kde byla vytvořena samostatná sekce pro terminologii z oblasti BIM. Tato část pokrývá terminologii z dosud nevydaných nebo nepřeložených technických norem pro BIM a z dalších zdrojů. Překlad a následný převod do terminologické databáze je výsledkem spolupráce členů pracovní skupiny 06 ČAS, ČVUT a czBIM.


Terminologický česko-anglický výkladový slovník pro BIM společně s termíny a definicemi z českých technických norem (ČSN) vydaných překladem a pracovními překlady termínů a definic z dalších ČSN pro BIM je dostupný na adrese zde.

BIM je poměrně nová oblast, ve které se hojně používají termíny z anglicky psaných materiálů a někdy není ani naprosto jasný význam termínu. Proto je u této části důležité i vysvětlení a je k dispozici i možnost zaslání připomínky či dotazu k vybranému termínu. Tyto podněty budou následně vypořádány pracovníky agentury ČAS a v případě relevantnosti bude obsah TDB průběžně aktualizován a rozšiřován. TDB je spravována agenturou ČAS. 

Kontaktní formulář

 

Podmínky