kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Základní informace

 

Základní informace projektu:
 

NÁZEV PROJEKTU Sdílení prostorových dat a informací stavebních objektů mezi IS DMVS LK a IS SŽDC (prostřednictvím JVF DTM)
ZADAVATEL Liberecký kraj, SŽDC
ZPRACOVATEL NÁVRHU Správa železniční geodézie SŽG - Ústí nad Labem
Implementátor návrhů do DMVS LK Georeal, Liberecký kraj, SŽDC
LOKACE Technologické centrum LK, eGovernment ČR
Základní popis předmětu sdílení
  • Registrace dopravních staveb a jejich částí v účelové mapě povrchové situace DTM DMVS LKFormulace požadavků na vzájemnou výměnu dat    
  • Formulace požadavků na vzájemnou výměnu dat
  • Určení formátu pro sdílení dat „stavebních objektů“ staveb a jejich částí

Smluvní podmínky:

Typ smlouvy uzavřené 
s partnerem DMVS LK
SŽDC - Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje
Typ smlouvy uzavřené 
se správcem IS DMVS LK
Georeal - Zajištění provozu, správy a rozvoje Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky