kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Základní informace

 

Základní informace projektu:
 

NÁZEV PROJEKTU Sdílení DSPS mezi IS DMVS LK - IS BIM SŽDC
ZADAVATEL Liberecký kraj, SŽDC
ZPRACOVATEL NÁVRHU Správa železniční geodézie SŽG - Ústí nad Labem
Implementátor návrhů do DMVS LK Georeal, Liberecký kraj, SŽDC
LOKACE Technologické centrum LK, eGovernment ČR
Základní popis předmětu sdílení Registrace dopravních staveb a jejich částí v účelové mapě povrchové situace DTM DMVS LK

Smluvní podmínky:

Typ smlouvy uzavřené 
s partnerem DMVS LK
SŽDC - Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje
Typ smlouvy uzavřené 
se správcem IS DMVS LK
Georeal - Zajištění provozu, správy a rozvoje Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky