kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Cíle BIM

 Cíl 1  Vytvoření návrhu koncepce technického řešení pro Sdílení dokumentace skutečného provedení železničních staveb DSPS mezi Digitální technickou mapou Libereckého kraje DTM LK a BIM infrastrukturou SŽDC.
Předpoklady a kroky Zpracování návrhu strukturace VF IFC pro typové železniční stavby
Cíl 2 Vytvoření návrhu nové identifikace základních prostorových objektů pro sdílení dat mezi DTM LK a TPI, ŽELBAGED SŽDC.
Předpoklady a kroky Vymezení typových železničních staveb pro sdílení s VS
Cíl 3  Vytvoření návrhu metodiky k definování, prostorovému vymezení a jednoznačné identifikaci objektů pro evidenci (registraci) a pasportizaci dopravní a technické infrastruktury SŽDC v DTM DMVS Libereckého kraje
Předpoklady a kroky Harmonizace návrhu s JVF DTM DMVS

 

Použité metodiky ČAS:

V současné době nemá Agentura k dispozici žádné metodiky, které by bylo možné na projektu využít.

Kontaktní formulář

 

Podmínky