kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Základní informace

 

Základní informace projektu:
 

NÁZEV PROJEKTU Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
ZADAVATEL ČR - Nejvyšší kontrolní úřad
PROJEKTANT Masák & Partner , s.r.o.
ZHOTOVITEL bude zveřejněn v 10/2018 viz. harmonogram projektu
MÍSTO STAVBY pozemek parc. č. 708/4 v k.ú. Holešovice , obec Praha
SPÁVCE STAVBY PM6 s.r.o.
VÝŠE INVESTIC 687 826 000 včetně DPH
Počet budov  2
Celková plocha pozemku 7 246 m2
Celková zastavěná plocha  3 900 m2
Celková užitná plocha budov 24 000 m2
Celkový obestavěný prostor 93 000 m3
Počet podlaží - podzemní/nadzemní 1. budova 1PP/6NP,  2. budova 2PP/7NP

Smluvní podmínky:

Typ smlouvy uzavřené
s projektantem
smlouva o dílo § 2586 a násl. občanského zákoníku
Typ smlouvy uzavřené
se zhotovitelem
(příprava podle) FIDIC YELLOW BOOK
Typ smlouvy uzavřen se správcem budovy FIDFIC WHITE BOOK
Smluvní dokumenty BIM Dohoda o spolupráci s MPO; Dodavatelský systém; Situace, vizualizace s  DSP; BEP DSP; BEP DVZ; Metodika LCCKontaktní formulář

 

Podmínky