kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Cíle BIM

 Cíl 1  Návrh stavby jako součást zadávací dokumentace na zhotovitele zpracovat generálním projektantem formou modelu BIM ve stupni DSP s doplněním požadavků zadavatele na funkci nebo výkon.
Předpoklady a kroky Přístup do BIM stavby bude poskytnut účastníkům ve výběrovém řízení na D&B zhotovitele stavby jako podklad pro návrh stavby, který zpracuje účastník výběrového řízení a stane se jednou z náležitostí nabídky.
Cíl 2  BIM stavby bude ve fázi realizace užíván všemi účastníky výstavby, zhotovitel odevzdá v BIM další stupně PD (DPS, DSPS)
Předpoklady a kroky Zadavatel zajistí společné uložiště BIM (CDE), přes které bude probíhat veškerá technická komunikace. Smluvní náležitosti nutno řešit datovou schránkou.
Cíl 3  BIM bude využíván facility managementem (FM) při provozování budovy a při renovacích.
Předpoklady a kroky Bude zajištěna aktualizace BIM modelu při každé stavební úpravě. Při každé opravě a výměně zařízení a při přesunu mobiláře bude proveden FM záznam. Bude využíváno stejné CDE a speciální FM SW.

 

Použité metodiky ČAS:

V současné době nemá Agentura k dispozici žádné metodiky, které by bylo možné na projektu využít.

Kontaktní formulář

 

Podmínky