kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Základní informace

 

Základní informace projektu:
 

NÁZEV PROJEKTU Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10
ZADAVATEL Město Třinec
PROJEKTANT Fiala Architects, s.r.o.
ZHOTOVOTEL Hochtief CZ, a.s.
MÍSTO STAVBY pozemky parc. č. - 232, 233/1, 240, 241, 242/1,
242/2, 243/2, 242/2, 243/1, 245, 247, 248, 249; K.ú.: Třinec
SPÁVCE STAVBY není
VÝŠE INVESTIC 83 000 000 včetně DPH
Počet budov  1
Celková plocha pozemku  
Celková zastavěná polocha  2 048,54 m2
Celková užitná polocha budov 1 903,92 m2
Celkový obestavěný prostor 16 216 m3
Počet podlaží - podzemní/nadzemní 1/0

Smluvní podmínky:

Typ smlouvy uzavřené 
s projektantem
smlouva o dílo 
Typ smlouvy uzavřené 
se zhotovitelem
smlouva o dílo
Typ smlouvy uzavřen se správcem budovy není
Smluvní dokumenty BIM nejsou

Kontaktní formulář

 

Podmínky