kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Cíle BIM

 Cíl 1  3D model skutečného provedení stavby
Předpoklady a kroky Role autorského dozoru, jako zpracovatele 3D modelu skutečného provedení stavby, do kterého budou postupně v průběhu výstavby vkládány certifikáty, informační štítky dodaných technologických zařízení, návody na údržbu, záruční doba a kontakty na příslušná servisní střediska. Tyto informace budou následně použity ve fázi užívání.
Cíl 2  Vytvoření prostředí CDE
Předpoklady a kroky V CDE nastavit procesy pro tvorbu a odsouhlasení změnových listů, vzorkování materiálů, ukládání fotodokumentace z průběhu výstavby, nastavit nástroj pro komunikaci jednotlivých složek stavby v rámci zápisů z kontrolních dnů, případně zápisů BOZ.
Cíl 3  Pořízení a implementace nástroje pro řízení úkolů a nedodělků na stavbě
Předpoklady a kroky Implementace nástroje pro přehlednou správu nedodělků, změn, chyb a dalších úkolů, které jsou spojené s každodenním řízením stavební zakázky. Nastavení rolí pro technický dozor, autorský dozor, BOZP ve spolupráci se zhotovením stavby, zjednodušení a zpřehlednění práce všech těchto subjektů podílejících se na výstavbě.
Cíl 4 Aktualizace BIM Execution Plan (BEP)
Předpoklady a kroky Po ukončení realizace tělocvičny je nutné vyhodnocení tohoto pilotního projektu a následně i úprava BEP tak, aby byl dále použitelný i na následujících projektech BIM, které město v budoucnu bude realizovat.

 

Použité metodiky ČAS:

V současné době nemá Agentura k dispozici žádné metodiky, které by bylo možné na projektu využít.

Kontaktní formulář

 

Podmínky