kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Pilotní / Před-Pilotní projekty

12.10.2018

Přestože v názvu této pracovní skupiny zaznívá slovo „Pilotní“, v dnešní době se v souvislosti s aktivitou ČAS o pilotních projektech nedá hovořit. Vzhledem k tomu, že hlavní náplní ČAS a potažmo všech pracovních skupin je nastavení prostředí a samotná tvorba metodik pro aplikaci BIM procesů, které budou v rámci pilotních projektů aplikovány, nelze toto workflow plnit.

 

A to z jediného důvodu – metodiky samotné jsou nyní ve fázi vývoje a nelze je tudíž využít a ověřovat v rámci praxe. A to je právě cílem pracovní skupiny PS01. Proto je třeba rozlišovat práce na dobu „před“ zpracováním a možnou aplikací metodik a dobu „po“. Tím se dostáváme k termínům Před-Pilotní a Pilotní projekty.

 

Účastníci BIM pilotních projektů (PP) budou mít k dispozici verze metodik ve velmi pokročilé fázi zpracování a budou je moci použít v rámci svých projektů. Tím budou mít možnost metodiky ověřit a  na základě svých zkušeností zpětně poskytnout podněty pro jejich zlepšení.

 

Účastníkům Před-Pilotních projektů (PrPP) bude PS01 poskytovat základní metodickou podporu v oblasti BIM a bude zajišťovat přímý kontakt s dalšími činnostmi agentury ČAS, jako je např. sdílení dílčích potřeb v rámci připravovaných metodik.

 

Společným benefitem obou typů projektů sdílet zkušenosti napříč všemi ostatními PrPP a PP projekty. Budou mít tak možnost podělit se o své best / bad practices při využití metody BIM.

 

 

 

První zájemci o účast v programu ČAS

První zájemce o zapojení do programu Před-Pilotních projektů můžete nyní sledovat na našem portálu. Definovali jsme si vzájemnou spolupráci a první kroky vedoucí k aplikaci metody BIM v různých fázích na těchto konkrétních projektech.

 

V rámci úvodních schůzek byly diskutovány i další zajímavé podněty, jak uchopit možnosti podpory agentury ČAS a její zapojení do PrPP. Stejně tak byla vedena debata o zpětném získávání informací směrem k tvorbě metodik, což je z pohledu ČAS zásadní téma.

 

Patříte mezi veřejné zadavatele a chcete se zapojit do programu pilotních projektů?

 

Přečtěte si více a zaregistrujte svůj Před-Pilotní projekt zde.

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky