kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

V dokumentu koncepce je v kapitole 5.5. zmiňována možná cesta ke standardizaci pomocí tzv „popisovníku“. V detailních a někdy i bouřlivých diskusích při jednání PS04 se zatím jednoznačně neukázala jeho potřebnost a proto není ani do úvodních oblastí činnosti PS zařazen.

 

Členové PS04 se shodli na následující formulaci – citace z odsouhlaseného dokumentu PS04:

„Potřebnost či zbytečnost popisovníku uvedeného v kapitole 5.5 Koncepce bude zřejmější během postupného zpracování uvedených dílčích cílů. Navržená metodika by měla veřejným zadavatelům umožnit jednoznačné datové porovnání shodných či podobných částí staveb či prvků modelu. Důvodem tohoto požadavku je zajistit možnost stavby lépe cenově plánovat, analyzovat či variantně propočítávat a to nejen pro fázi výstavby, ale především pro fázi jejího provozu. Pokud tuto vlastnost metodiky bude možné zajistit přímo daty z modelu a jejich oceněným výstupem, pak je standardizovaný popisovník zřejmě zbytečný.“

 

 

 

Jeden z členů PS vnímá pojem popisovník následně: „Pojmem „Popisovník“ byl vždy označován popis výsledné konstrukce (dnes elementu) stavby.

 

Vzhledem k tomu, že struktura modelu bude dána standardním členěním na elementy, které mají u sebe popis, měrnou jednotku, grafické a negrafické informace, pak takový standard je obsahově shodný s původním významem slova „popisovník“ a tím jej plnohodnotně nahrazuje“.

 

Jaký máte názor na potřebnost/zbytečnost popisovníku? Dejte nám v komentáři článku vědět anebo pošlete Váš komplexnější názor na adresu pracovní skupiny: PS04.BIM@agentura-cas.cz

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky