kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Cíle BIM

Každý Pilotní i Před-Pilotní projekt by měl mít definovány hlavní cíle využití metody BIM. Tím je vnímán jak obsah, tak rozsah využití. Následně by měla veškerá činnost probíhající na projektech směřovat k plnění takových cílů pomocí dílčích kroků.

 

Cílem by tedy nemělo být např. použití jakékoliv metodiky, ale ověření její funkcionality. Pokud si investor stanoví takovýto cíl, kroky ke splnění tohoto cíle spočívají v uplatnění metodiky v rámci svého projektu, monitorování jejího využití a následné shrnutí veškerých poznatků nabytých z její praktické aplikace a např. doporučení na přepracování.

 

 

Dalším možným cílem může být např. využití informačního modelu pro výběr zhotovitele. V tomto případě je následně potřeba zabývat se problematikou zadávacích podmínek jak na zpracování informačního modelu (definice datového standardu), tak pro výběr zhotovitele stavby.

 

Stanovení cílů BIM PP není jednoduchá záležitost a jsme připraveni Vám v rámci této činnosti poskytnout podporu.

Kontaktní formulář

 

Podmínky