kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Monitorovací zprávy

Základním úkolem ČAS je připravit české prostředí na využití metody BIM a tedy definovat standardy, dle kterých bude tato metoda aplikována v prostředí stavebnictví. Je tedy nutné sbírat zkušenosti z praxe a sdílet je v rámci rozvoje. Z našeho pohledu jsou např. nejdůležitější bad practices, které jasně ukazují směr, jakým se nevydávat.

 

 

Proto bychom rádi souhrn zásadních poznatků z pilotních projektů strukturovali do tzv. Monitorovacích zpráv, které by sloužili jak ostatním účastníkům programu PP (PrPP), tak internímu týmu ČAS. Tyto poznatky budou následně využity jak pro tvorbu, tak revizi BIM metodik.

 

Obecně se dá říci, že monitorovací zprávy mají za úkol popsat plnění předem definovaných cílů BIM.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky