kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Workshopy k pilotním projektům

Pro veřejné zadavatele jsme v prvním pololetí pořádali dvě zajímavé akce. První akcí byl seminář pro více než stovku účastníků. Hlavním tématem bylo představit nově vzniklou agenturu ČAS, její organizační strukturu, vedoucí jednotlivých pracovních skupin a plány pracovních skupin pro rok 2018.

 

V průběhu diskuse bylo ze strany zadavatelů významně akcentováno téma pilotních projektů, což vedlo k příslibu uspořádat pro zájemce specializovaný workshop právě na téma pilotních projektů. Tento workshop se konal 13. června 2018  v konferenčním centru agentury ČAS. Více než 50 účastníků zcela zaplnilo připravený konferenční sál. 

Během celého workshopu se podařilo vést velmi živou a zajímavou diskusi, která byla zadavateli směřována do oblastí, jež právě zadavatelé považovali a považují v současnosti, v rámci jejich postupného poznávání metody BIM, za klíčové. Hlavními tématy tak byly možnosti a činnosti agentury v rámci pilotních projektů, jejich rozdělení do dvou etap, důraz na change management v jednotlivých organizacích a na kvalitní projektové řízení.

 

Věříme, že poskytnuté informace zadavatelům umožní si lépe zpracovat plány pro implementaci metody BIM do svých organizací. V roce 2019 budeme pokračovat v přípravě dalších workshopů určených speciálně pro veřejné zadavatele.

Kontaktní formulář

 

Podmínky