kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

5.10. Povinnost /dobrovolnost používání BIM

Zahraniční zkušenosti ukazují, že nejvhodnějším způsobem, jak metodu BIM začít plošně využívat zejména pro potřeby státu, je zakotvení povinnosti jejího používání od určitého data pro nově zadávané veřejné zakázky na služby (dokumentace staveb) a na stavební práce. Celá řada oblastí řešených v souvislosti se zaváděním BIM v zahraničí (SW nástroje, způsob standardizace) se již významně rozvinula, proto se jako vhodné jeví zavedení povinnosti BIM po pětiletém období příprav. Tento krok bude jednoznačným stimulem pro všechny organizace, které chtějí státu nabízet řešení pro naplnění tohoto cíle. Jednoznačnost a nezpochybnitelná závaznost tohoto kroku je klíčová, aby byl tento impuls akceptován a celý proces přípravy se reálně spustil.

Současně s vyhlášením povinnosti používání metody BIM v rámci veřejných zakázek bude třeba posoudit a jednoznačně definovat rozsah povinnosti a přesnější specifikaci, co bude jako BIM vyžadováno. Tato záležitost bude upřesněna podle závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a rovněž s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb (viz mj. závěr kapitoly 3.5).

Oblast povinnosti je nejjednodušší vázat na investiční náklady stavby. Zde se může nabízet jako rozumná hranice pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek), financované z veřejných rozpočtů, včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace, se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb. Nejsložitějším parametrem je specifikace toho, co bude BIM konkrétně obsahovat. Jedná se o tři základní oblasti, které je potřeba definovat:

  • povinnost uzavřít Prováděcí plán pro BIM - BEP (BIM Execution Plan – smluvní dokument),
  • požadovat odevzdání 3D modelu splňujícího aktuálně platný standard určující obsah a strukturu modelu v požadované úrovni podrobnosti a v otevřeném formátu IFC,
  • povinnost využívat CDE (společné datové prostředí) pro předávání a sdílení informací o projektu

Splněním všech tří požadavků veřejný zadavatel (např. stát) získá transparentní kontrolu nad procesem průběhu, přípravy a provádění stavby a především při předání stavby získá kompletní aktuální informace, které může dále využívat při provozu, správě a údržbě stavby.

Na začátku přípravného období pro zavedení BIM je velmi vhodné začít postupně realizovat omezené množství pilotních projektů (viz kapitola 5.13), které poskytnou významnou zpětnou vazbu do procesů příprav. Tím se zvýší reálný přínos metodiky BIM již od počátku aplikace do běžné praxe.


Doporučení:

  • uložit povinnost použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky (ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek) na stavební práce, financované z veřejných rozpočtů, a na zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace od začátku roku 2022, se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb.
  • stanovit minimální rozsah povinnosti metody BIM pro veřejné zakázky na stavební práce a to:
  • povinnost uzavřít BEP (BIM Execution Plan – smluvní dokument),
  • požadovat odevzdání 3D modelu splňujícího aktuálně platný standard určující obsah a strukturu modelu v požadované úrovni podrobnosti a v otevřeném formátu IFC,
  • povinnost využívat CDE (společné datové prostředí) pro předávání a sdílení informací o stavebním projektu.

Kontaktní formulář

 

Podmínky