kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

5.13. Pilotní projekty

Pilotní projekty jsou první klíčovou praktickou aktivitou při zavádění metody BIM do reality. Důležité je s nimi neotálet, protože poznatky, které se získají praktickým prováděním, budou velmi cenné pro doplnění metodiky, standardů a vzorových dokumentů před plošným rozšířením. Zkušenosti ze zahraničí uvádějí, že riziko spojené se zahájením pilotního projektu dříve, než je kompletně dopracována metodika a standardizace, je vyváženo velkým přínosem získání praktických zkušeností a poučení se z nich.

Pro začátek se jako ideální jeví určení několika pilotních projektů, a to jak pro dopravní, tak pro pozemní stavitelství. Dopravní stavby mají již tyto projekty vytipovány a zahájení aplikace metody BIM pro některé z nich je připraveno.

Cílem pilotních projektů v této rané fázi zavádění metody by mělo být ověřování dílčích aktivit při změně procesů a pracovních postupů jednotlivých pracovníků v návaznosti na procesy dalších subjektů podílejících se na přípravě a realizaci projektu. Velmi důležité bude přesně stanovit u každého projektu individuálně dílčí cíle z metody BIM, které má projekt ověřit v praxi. Zde platí uměřenost, nechtít příliš mnoho, ale ani málo. Mezi prvními oblastmi pro ověřování pilotními projekty se nabízí práce s 3D modelem a postupné učení práce se společným datovým prostředím (CDE) tak, aby se ověřil jeho skutečný přínos pro jednoznačnost a transparentnost procesů a informací. Obě aktivity by měly, po zvládnutí úvodního zaučení, významným způsobem potvrdit přínos v oblasti efektivnosti práce všech účastníků projektu.

Podstatou BIM je nová a v konečném důsledku jednodušší forma spolupráce všech partnerů podílejících se na stavebních projektech při předávání, sdílení a schvalování dokumentů a informací. A zde platí, že čím dříve se začnou věci měnit v rámci pilotních projektů, tím dříve je možné eliminovat negativa a sdílet pozitiva tak, aby byla motivací pro další již masivnější nasazení BIM.

Důležitá je pro pilotní projekty příprava vzorových smluvních a provozních dokumentů. V případě, že mezi pilotními projekty budou veřejné zakázky, bude potřeba vyřešit problémy, které mohou vzniknout tím, že se zadávání veřejných zakázek s využitím metody BIM nejsou praktické zkušenosti a její využití může znamenat v první fázi realizace projektu vyšší finanční náklady.


Doporučení:

  • vytipovat pilotní projekty a fáze, ve kterých se bude aplikovat a testovat metoda BIM
  • určit přesné dílčí cíle z pohledu BIM, které má každý projekt ověřit
  • vytvořit platformu pro sdílení znalostí a zkušeností týmů pracujících na pilotních projektech
  • připravit smluvní podmínky
  • vytipovat možné konflikty se stávajícím způsobem zpracování zakázek a navrhnout způsob řešení
  •  na pilotních projektech ověřit a vyhodnotit cíle používání metody BIM ve veřejných zakázkách a promítnout zkušenosti do povinnosti používání metody BIM ve veřejných zakázkách

Kontaktní formulář

 

Podmínky