kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

8.2. Příloha 2 - Seznam technických norem

  • ČSN EN ISO 29481-2:2017 Informační modelování staveb -      Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro vzájemnou  spolupráci (vydána převzetím originálu AJ verze ISO normy)

  •  ČSN ISO 29481-1:2014 Informační modelování staveb - Manuál  pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát (vydána  převzetím originálu AJ verze ISO normy)

  •  ČSN EN ISO 16739:2017 Datový formát Industry Foundation  Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility  managementu (vydána pouhým vyhlášením AJ verze ISO normy)

  •  ČSN ISO 12006-2:2017 Budovy a inženýrské stavby - Organizace   informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci informací   (vydána překladem)

  •  ČSN ISO 12006-3:2014 Budovy a inženýrské stavby - Organizace   informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované   informace (vydána převzetím originálu AJ verze ISO normy)

  •  ČSN ISO 16757-1:2017 Datové struktury pro elektronické   katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy,   architektura a model (vydána překladem)
  •  ČSN ISO 22263:2014 Organizace informací o stavbách - Rámec   pro správu informací o projektu (vydána převzetím originálu AJ   verze ISO normy)

  •  ČSN ISO 16354:2014 Obecné zásady pro znalostní a objektové   knihovny (vydána převzetím originálu AJ verze ISO normy)

  •  prEN ISO 19650-1 Information management using building   information modelling - Part 1: Concepts and Principles (v   přípravě)

  •  prEN ISO 19650-2 Information management using building information modelling - Part 2- Delivery phase of the assets (v přípravě)

Pozn. Jedná se o seznam k 30. 6. 2017. Aktuální stav technických norem pro BIM podléhá změnám podle vývoje technické normalizace a jejich seznam je k dispozici na webových stránkách ISO, CEN a ÚNMZ (www.seznamcsn.unmz.cz pod třídícím znakem 7301).

Kontaktní formulář

 

Podmínky