kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

8.3. Příloha 3 - Bibliografie

 • KUDA F., BERÁNKOVÁ E., SOUKUP P., Facility management v kostce pro profesionály i laiky, nakladatelství FORM Solution, první vydání 2012, ISBN 978-80905257-0-2

 • MIKŠ L., MIKŠ R., TICHÁ, KOŠULIČ, Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-599-0

 • Strategy Paper for the Government Construction Client Group from the BIM Industry Working Group, UK

 • Handbook for the introduction of Building Information Modelling by European Public Sector – příručka vypracovaná v roce 2017 v celoevropské spolupráci zástupců organizací veřejného sektoru z 21 zemí EU, které jsou členy EU BIM Task Group, za podpory Evropské komise

 • Government Construction Strategy – Vládní strategie pro výstavbu ve Spojeném království, květen 2011

 • Level 3 Building Information Modelling – Strategic Plan Strategický plán pro BIM ve Spojeném království, únor 2015
 • Plan Transition Numérique dans le Bâtiment – Plán digitalizace budov ve Francii, červen 2015

 • Stufenplan Digitales Planen und Bauen – Plán digitalizace při přípravě a realizaci staveb v Německu, prosinec 2015

 • Stránky CEN [online], 2017 [cit. 2016-03-08]. Dostupné z: http://standards.cen.eu

 • Stránky ISO [online], 2017 [cit. 2016-03-08]. Dostupné z: http://iso.org

 • Stránky aliance buildingSMART [online], 2017 [cit. 2016-03-08]. Dostupné z: http://buildingsmart.org

 • Stránky o INSPIRE [online], CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 2017 [cit. 2017-03-08]. Dostupné z: http://inspire.gov.cz/

Kontaktní formulář

 

Podmínky