kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

První metodické výstupy

Brzy po spuštění portálu bude následovat publikace a zahájení recenzentního procesu v praxi pro první pracovní výstupy jednotlivých PS.

 

Již teď máme připravených prvních 5 výstupů z PS02 a PS03, které se nyní „oblékají“ do agenturních vizuálů a budou postupně během následujících 3 týdnů zde uveřejněny.

 

Jedná se o následující výstupy:

 

PS02

  • Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu - "BIM protokol"
  • Metodika pro smluvní standardy – doporučení k zacházení se smlouvou v kontextu BIM
  • Analýza a doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek

 

PS03

  • Použití dat v kontextu informačního modelování staveb (tzv. „Použití BIM“)
  • Rešerše klasifikačních systémů (zpracováno ve spolupráci s ČVUT v Praze)

Pro každý výstup bude při zveřejnění publikován individuální článek, který bude obsahovat detailnější informace a pokyny pro recenzenty. Velmi se těšíme na odbornou odezvu recenzentů na zveřejněné první pracovní verze.

 

Jsme přesvědčeni, že tento postup nám umožní zajímavé náměty a podněty rychle zapracovat do výstupů, a podpořit tak jejich hodnotu a použitelnost v praxi na maximální úroveň.

 

Předběžně též plánujeme pro recenzenty uspořádat k těmto výstupům workshop, který se bude konat 20. 11. 2018.

 

Takže si zaznamenejte do kalendářů – další informace budou brzy následovat.

Související články

 

Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Petr Matějka  |  17.1.2020
Pracovní skupina 05 připravila další výstup, kterým je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Letní report o stavu přípravy výstupů 2019
Jaroslav Nechyba  |  6.9.2019
K jednotlivým výstupům jsme doplnili aktuální stav přípravy a plány pro jejich dokončení.
Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Digitální dvojče stavby – výsledek BIM
Jaroslav Nechyba  |  4.9.2019
Digitální dvojče je tím, co přinese vlastníkovi stavby i jeho dodavatelům očekávanou efektivitu.
Online recenzní systém České agentury pro standardizaci
Lucie Kutová  |  1.8.2019
V online recenzním systému máte možnost komentovat výstupy, které tvoří experti pracovních skupin.
Legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM
Jaroslav Nechyba  |  26.6.2019
Na základě dohody náměstků MPO a MMR byla agentura ČAS pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny.
 
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Spolupráce MPO s agenturou ČAS
Ing. arch. Romana Darmovzalová  |  9.11.2018
MPO jakožto gestor zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR, potřebuje pro tuto odbornou činnost parťáka, který bude nezávislým odborným garantem.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a agenturou ČAS
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Formální potvrzení již probíhající spolupráce obou organizací při realizaci Koncepce zavádění BIM v ČR.
Zpracována roční zpráva o plnění Koncepce
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Od schválení Koncepce zavádění metody BIM v ČR již uplynul rok a MPO předkládá vládě první roční zprávu o její realizaci.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky