kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a agenturou ČAS

Formálně bylo podepsáno a písemně potvrzeno, co již více jak půl roku funguje v praxi – výborná spolupráce, podpora a komunikace mezi organizacemi, které jsou aktivními články při realizaci vládou schválené Koncepce zavádění BIM v České republice.

 

Obě organizace pod vedením Ministerstva obchodu a průmyslu jako celkového gestora Koncepce sdílí svoje aktivity a v současné době koordinují práce na datovém standardu negrafických informací informačního modelu stavby.

 

Z pohledu digitalizace stavebnictví a snahy o rozumnou hloubku standardizace je klíčové hledat maximální shodu a společná řešení pro obě oblasti stavebnictví – pozemní i infrastrukturní stavby. To však neznamená, že se nebudou respektovat specifika, naopak jen je potřeba jasně a srozumitelně popsat a oddělit co je shodné a co nikoliv.

Efektivnost lze dosáhnout především zvládnutím opakovatelných, jednoduše adaptovatelných činností a procesů a to ideálně bez ohledu na typ stavby. Stejné platí i o využitelnosti jednou pořízených digitálních datech – opakovaným využitím znásobujeme efektivitu a návratnost vložených prostředků. Uvidíme v následujících několika letech, jak se tento záměr podaří promítnout do reálné praxe.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Podmínky