kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Zpracována roční zpráva o plnění Koncepce

Vedení Ministerstva průmyslu a obchodu 11. 10. 2018 schválilo zpracovanou roční zprávu o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR. Zprávu zpracoval Odbor stavebnictví a stavebních hmot ministerstva ve spolupráci s Odborem koncepce BIM agentury ČAS.

 

Zpráva popisuje stav realizace jednotlivých opatření určených k plnění v roce 2018. Konstatuje, že všechna plánovaná opatření jsou ve stavu určité rozpracovanosti a dokonce již byla zahájena realizace některých opatření v předstihu.

 

 

Zpráva byla před předložením vedení ministerstvu bez zásadních připomínek schválena Radou vlády pro stavebnictví, a to konkrétně pracovní skupinou PS7 vedenou za MPO Ing. Serafínem. Členy této odborné pracovní skupiny jsou zástupci nejen dotčených ministerstev, ale i nevládních odborných organizací a komor – např. Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT, ČKA, Odborná rada pro BIM (CzBIM).

 

Zpráva bude následně předložena vládě ke schválení a pak bude zveřejněna a samozřejmě Vám ji dáme k dispozici zde na našem portálu.

Kontaktní formulář

 

Podmínky