kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Zpracována roční zpráva o plnění Koncepce

Vedení Ministerstva průmyslu a obchodu 11. 10. 2018 schválilo zpracovanou roční zprávu o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR. Zprávu zpracoval Odbor stavebnictví a stavebních hmot ministerstva ve spolupráci s Odborem koncepce BIM agentury ČAS.

 

Zpráva popisuje stav realizace jednotlivých opatření určených k plnění v roce 2018. Konstatuje, že všechna plánovaná opatření jsou ve stavu určité rozpracovanosti a dokonce již byla zahájena realizace některých opatření v předstihu.

 

 

Zpráva byla před předložením vedení ministerstvu bez zásadních připomínek schválena Radou vlády pro stavebnictví, a to konkrétně pracovní skupinou PS7 vedenou za MPO Ing. Serafínem. Členy této odborné pracovní skupiny jsou zástupci nejen dotčených ministerstev, ale i nevládních odborných organizací a komor – např. Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT, ČKA, Odborná rada pro BIM (CzBIM).

 

Zpráva bude následně předložena vládě ke schválení a pak bude zveřejněna a samozřejmě Vám ji dáme k dispozici zde na našem portálu.

Související články

 

Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Petr Matějka  |  17.1.2020
Pracovní skupina 05 připravila další výstup, kterým je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Letní report o stavu přípravy výstupů 2019
Jaroslav Nechyba  |  6.9.2019
K jednotlivým výstupům jsme doplnili aktuální stav přípravy a plány pro jejich dokončení.
Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Digitální dvojče stavby – výsledek BIM
Jaroslav Nechyba  |  4.9.2019
Digitální dvojče je tím, co přinese vlastníkovi stavby i jeho dodavatelům očekávanou efektivitu.
Online recenzní systém České agentury pro standardizaci
1.8.2019
V online recenzním systému máte možnost komentovat výstupy, které tvoří experti pracovních skupin.
Legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM
Jaroslav Nechyba  |  26.6.2019
Na základě dohody náměstků MPO a MMR byla agentura ČAS pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny.
 
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Martina Kourková  |  20.12.2018
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Spolupráce MPO s agenturou ČAS
Ing. arch. Romana Darmovzalová  |  9.11.2018
MPO jakožto gestor zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR, potřebuje pro tuto odbornou činnost parťáka, který bude nezávislým odborným garantem.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
První metodické výstupy
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
V nejbližších dnech budou připraveny první výstupy pro zveřejnění.
Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a agenturou ČAS
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Formální potvrzení již probíhající spolupráce obou organizací při realizaci Koncepce zavádění BIM v ČR.

Kontaktní formulář

 

Podmínky