kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Vize a mise

O nás

Kdo jsme

Odborná vládní platforma pro standardizaci a metodickou podporu digitalizace stavebnictví.

Vize

Standardizací a metodickou podporou v oblasti digitalizace dosáhnout efektivnějšího stavebnictví.

Mise

Pomocí standardizace, vzdělávání a vzájemné komunikace akcelerovat inovativní rozvoj metody BIM a tím významným způsobem přispět k vyšší efektivitě realizace stavebních projektů pomocí zlepšení spolupráce, sdílení informací a zkulturnění vztahů.

Stavebnictví 4.0

BIM je nedílnou součástí obecného procesu digitalizace společnosti. BIM je a v ještě větší míře bude hybnou sílou mnohem širšího rozvoje celého stavebního sektoru se zapojením do připravované koncepce Stavebnictví 4.0. Věříme, že konkrétní prací bude ČAS významným způsobem inspirovat odborné kruhy ke kvalitnímu uplatnění této koncepce, která bude dlouhodobým vodítkem rozvoje celého stavebního sektoru. Je čas spolupracovat.

 

 

Velmi nám záleží na hledání společných řešení, která budou smysluplná, opravdu realizovatelná a nebudou žádným způsobem zvýhodňovat určitou skupinu subjektů na úkor ostatních.

 

Jak úspěšní v naší snaze a v každodenní práci budeme, to budete mít v rukou vy, odborná stavební veřejnost.

Pevně věříme, že u většiny vás, odborníků ze stavebního sektoru, najdeme a budeme nacházet podporu, pochopení a vůli ke spolupráci. Upřímně uvítáme každou firmu, organizaci, každého odborníka, kteří se odhodlají s námi spolupracovat a pomohou nám podporovat rozvoj celého sektoru. Věříme, že silný a inovativní sektor je pro každého výhodnější, než krátkodobý partikulární zájem.

Důvěra v partnery je základem efektivní práce a jen ta může přinést i zasloužený adekvátní finanční zisk.

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky