kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Start prezentace pilotních projektů

Základní myšlenkou prezentace pilotních projektů na portálu Koncepce byla od začátku jejich aktuálnost a průběžnost. Nechtěli jsme a nechceme ukázat jen jednou vytvořená PDF, která sice vypadají pěkně, ale nikdy nemohou poskytnout detailnější, aktuální a hlavně interaktivní způsob komunikace.

 

Aktuální stav informací, poskytovaných zde v této sekci, lze nazvat jako „úvodní“. Věřím, že se nám podaří rychle se zadavateli domluvit na doplnění zajímavých informací. Sběr informací a jejich předávání probíhal přes XLS soubory (jak jinak – jsme stavaři přeciJ) a z naší strany se nám nepodařilo zažehnout dostatečně představivost na straně zadavatelů. To se nyní změnilo a věříme, že názorněji vysvětlíme agendy této sekce, a že zadavatelé rychle doplní zajímavé dokumenty a průběžné články k projektům.

Věřím, že se jim jako odborná veřejnost odměníte za jejich inovativnost a statečnost zajímavými postřehy, náměty či zkušenostmi, které jim poskytnete formou diskusí k jednotlivým projektům. Vždyť o sdílení a spolupráci přeci BIM je.

Kontaktní formulář

 

Podmínky