kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Technické normy jsou často považovány pouze za další z mnoha předpisů, které musíme ve své praxi plnit. Obecnou motivací pro jejich tvorbu je ale snaha o vytváření opakovatelně použitelných pravidel vedoucích k optimálnímu uspořádání v daných souvislostech na základě širokých odborných diskusí a kompromisů často na mezinárodní úrovni. Proto by měly být v obecné rovině vnímány spíše jako opora a např. jako ověřená sada minimálních dohodnutých vlastností, které by odpovídající produkt či činnost měly splňovat. 

 

Ve skupině PS06 v této oblasti chceme propojit  českou scénu s Odborem technické normalizace, TNK 152 a i s mezinárodními aktivitami. Kromě toho, že nemůžeme být samostatným ostrůvkem, který si vytváří svá vlastní pravidla bez ohledu na mezinárodní dění, můžeme i vývoj docela úspěšně ovlivňovat.

 

Technická normalizace v našich krajích byla vždy poměrně na vysoké úrovni a první celostátní organizace u nás vznikla již v roce 1922 pod názvem Československá společnost normalizační. Její činnost byla zaměřena na strojírenské součásti, kde jedním z hlavních požadavků se byla kvalita. Mezi dalšími z prvních výsledků bylo i sjednocení formátů papírů. Kdo by dnes neznal zkratky jako A4, A5, A3.

Snažíme se popularizovat používání technických norem v běžné praxi, vysvětlovat jejich význam a především princip rozlišování obsahu podle určení pro různé cílové skupiny, jako jsou programátoři, specialisté pro nastavení projektů, nebo širší odborná veřejnost.

 

Mnohdy požadavek či odkaz na technickou normu, která je určena právě pro použití v software, může způsobit nedorozumění. Požadavek na její použití však v praxi se může týkat jen kontroly používaného softwarového nástroje. Přímé studium a pokus o porozumění textu normy není tak pro běžného uživatele nutný.

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky