kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Aktuální zpráva z realizace projektu

Ing. Daniel Martynek  |  15.10.2018

Spolupráce se zhotovitelem

 

Nejdůležitější věcí, po úvodních velkých obavách zhotovitele a několika schůzkách s vedením společnosti Hochtief CZ, bylo vůbec dohodnout se na spolupráci všech zúčastněných stran, všem byly představeny BIM procesy, které bychom si rádi vyzkoušeli. Ty se následně zjednodušily, aby odpovídaly realitě. Představa je taková, že začneme tím nejjednodušším, jako je například nahrávání zápisů z kontrolních dnů, fotek ze průběhu stavby nebo změn v průběhu stavby a postupem času, až se procesy zažijí, budeme třeba přidávat další.

 

Úvodní obavy pracovníků zhotovitele realizující tento projekt pramenily především z nedostatků informací o „BIMu v praxi“. Pracovníci  měli představu, že BIM je pouze o 3D modelu. Zároveň měli  obavy, že budou nuceni pracovat pouze s 3D modelem, a protože v současnosti nedisponují na našem projektu SW nástroji, které by uměly pracovat s IFC souborem, panovaly obavy z nedodržení termínu dle SOD.

 

Společné datové prostředí (CDE)

 

Testovací období je dohodnuto na 2 měsíce, po něm proběhne schůzka s účastníky stavby a buď se některé procesy zruší (nebudou-li využívány), anebo upraví (bude-li potřeba). Zatím se vše daří dle původních dohod. Minulý měsíc pracovníci Hochtiefu absolvovali úvodní školení v užívání CDE, kde jsem jim vysvětlil uživatelské rozhraní aplikace, jak nahrát sobory a jak se v aplikaci pohybovat.

 

V systému máme nastavenou složku stavby s uživatelskými přístupy a místem pro sběr všech informací (fotodokumentace, technické listy, komunikace, zápisy BOZ a TDS,..).

 

Připravuje se nastavení Workflow pro nahrávání úprav projektové dokumentace a nahrávání zápisů z KD. Mělo by to fungovat tak, že pokud se nahraje zápis nebo jakákoliv úprava PD, tak díky nastavenému automatickému workflow se zjednoduší proces rozesílání všem hlavním stranám na stavbě (TDI, GD, AD, investor), jednoduše to všichni dostanou automaticky, prohlédnou si soubor a odkliknou, že souhlasí. Pokud souhlasí, soubor se automaticky zobrazí všem ostatním uživatelům, pokud někdo nesouhlasí, soubor se nikam nenahraje do té doby, dokud ho opět někdo neupraví tak, aby byl správný a všemi stranami odsouhlasený.

 

 

Systém pro sledování vad a nedodělků

 

Zahájili jsme využívání mobilní aplikace pro sledování změn, vad a nedodělků na stavbě, tuto aplikaci v současné době nastavujeme pro potřeby stavbyvedoucího, TDS a AD, proběhlo školení uživatelů přímo na stavbě. Já, TDI, AD, GD máme nastaveny přístupy a zkoušíme možnosti aplikace

I tady je dohodnuto testovací období na 2 měsíce, po něm opět proběhne schůzka s účastníky stavby, a buď se některé procesy zruší (nebudou-li využívány), anebo upraví (bude-li potřeba).

 

Projekt skutečného provedení

 

AD má za úkol sbírat informace nutné pro budoucí provoz (certifikáty, návody na údržbu, servisní pokyny,…) Tyto informace budou jednak vloženy do CDE a také do 3D modelu k jednotlivým entitám, kterých se budou dané informace týkat.

 

Plán provádění BIM (BEP)

 

Před zadáním tvorby projektové dokumentace nebyl k dispozici a není ani nyní. Máme představu vytvořit BEP až na samotném konci stavby, kde si shrneme, která cesta byla pro nás přínosem a z ní pak vytvoříme BEP pro následný pilotní projekt, říkám pilotní, protože ani zde neočekávám tzv. FullBIM.

 

Tím, že přistupujeme k BIMu s pokorou a selským rozumem, chceme se s každou stavbou posouvat dál a dál, až budeme mít jednotný proces pro každou stavbu, takže i BEP se bude sám o sobě neustále doplňovat a upravovat. Vnímáme to jako běh na velmi dlouhou trať, jako se samotnou implementací BIMu a změnou v dosavadním přístupu k práci.

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky