kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

PS03 - aktuální rozpracovanost výstupů

Prostřednictvím interního řízení v rámci jednotlivých pracovních skupin jsme vypořádali připomínky a návrhy k Analýze užití dat (BIM) napříč fázemi stavebnictví.

V tento okamžik je k této analýze zpracováván grafický návrh a bude v nejbližší době vydána pro recenzenty registrované na portálu ČAS. 

 

Obdobně jsme v rámci jednotlivých pracovních skupin vypořádali připomínky a návrhy k Rešerši klasifikačních systémů zpracovávané mezinárodně. Tato rešerše bude taktéž zveřejněna k připomínkování recenzentům registrovaných na portálu ČAS v nejbližší době.

Současně jsme právě rozeslali pozvánku všem zaregistrovaným recenzentům na navazující diskusní workshop ohledně těchto výstupů PS03 a také výstupů PS02, který se bude konat 20.11. v Praze v odpoledních hodinách.

 

Více o celém recenzentním procesu zde.

 

 

Dále pracujeme na dvou výstupech:

 

  1.  V současné době je v konceptu metodika specifikující architekturu, terminologii a metodiku datového standardu stavebnictví. Jako výstup PS03 předpokládáme vydání této metodiky do konce listopadu, v prosinci tedy plánujeme započetí recenzentního procesu.


  2.  Dále pracujeme na Databázi datového standardu stavebnictví (DDSS). Tato databáze je dočasně umístěna na serveru Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty. Databáze slouží k přípravě datového standardu a je v současné době testována za účelem prověření její funkčnosti.

Kontaktní formulář

 

Podmínky