kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

První výstupy pracovní skupiny PS02 jsou již v interním recenzním řízení

První výstupy pracovní skupiny PS02 jsou aktuálně v 1. kole recenzního řízení, pro zaregistrované recenzenty budou v 2. kole výstupy zveřejněny zde na portálu v lednu 2019. Těšíme se na Vaše recenze. Dále Vám výstupy stručně představujeme.

 

Aktuální stav v oblasti stavebnictví vystihují pojmy a situace jako hodnocení na cenu, ad hoc připravované smlouvy a absence efektivních změnových mechanismů. Nízká míra spolupráce v rámci výstavbových projektů mezi zadavateli a dodavateli a všudypřítomný strach z překročení imaginárních mantinelů zákona o zadávání veřejných zakázek pak vedou k situacím, kdy staveniště, s určitou mírou nadsázky, představuje spíše bojiště mezi zájmy zadavatele a dodavatele. Přitom ale uniká samotná podstata věci, a sice že zadavatel a dodavatel mají společný cíl – úspěšně dokončit stavební projekt.

 

Cílem pracovní skupiny PS02 je mimo jiné standardizace smluv a projektového řízení veřejných zakázek a zvýšení přitažlivosti prostředí stavebnictví. Její práce tak směřuje k naplnění ideálu, kdy účastníci výstavbového projektu spolu nebojují, ale kooperují za účelem naplnění společných cílů. K tomuto může napomoci zejména hodnocení na kvalitu, smluvní standardy zajišťující jasné a jednoduché rozdělení pravidel (a s tím související odpovědnosti) a hospodárné, účelné a efektivní projektové řízení. Proto pracovní skupina PS02 přichází se svými prvními výstupy.

Smyslem prvních výstupů pracovní skupiny PS02 je mimo jiné předložit zadavatelům určitý rámec pro vypracování smluv a interních pravidel, protože u všech níže uvedených dokumentů je třeba mít na paměti, že osobou odpovědnou za zákonný průběh zadávacího řízení je výlučně zadavatel.


Prvními výstupy pracovní skupiny PS02 tak jsou Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek, Doporučení k zacházení se smlouvou v BIM a BIM protokol. Tyto jsou nyní v procesu interních recenzí a v brzké době budou předloženy též externím recenzentům ke sdělení připomínek a návrhů, aby postupně vznikající metodiky nebyly neosobním pokynem shora, ale výsledkem společné práce a konsensu.


Zajímají Vás tyto výstupy ? Zaregistrujte se jako recenzent, nebo uveďte ve svém profilu a získejte aktuální informace.  Vše o recenzentním procesu zde.

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky