kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek

Tento výstup pracovní skupiny PS02 je aktuálně v 1. kole recenzního řízení, pro zaregistrované recenzenty bude zveřejněn zde na portálu v lednu 2019. Těšíme se na Vaše recenze. Dále Vám výstup stručně představujeme.

 

V souvislosti s veřejnými zakázkami, resp. s hodnocením ekonomické výhodnosti v rámci veřejných zakázek, připravila pracovní skupina PS02 Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek.

 

Nabídková cena sice představuje vůbec nejčastější hodnotící kritérium v rámci veřejných zakázek, avšak není v žádném případě zárukou kvality, přičemž zejména u větších projektů by měla mít právě kvalita přednost. Aby k propojení nízké ceny a kvality nedocházelo jen souhrou šťastných okolností, nastiňuje Doporučení proces hodnocení veřejných zakázek jinak než výhradně na nejnižší nabídkovou cenu a blíže jej rozvádí.

Doporučení proto přichází s metodou hodnocení, která v sobě snoubí jak ekonomickou stránku věci, tak tu účelnou směřující k tomu, aby finanční prostředky nebyly zadavatelem investovány do ne vždy zcela kvalitního plnění ze strany dodavatelů. Doporučení provází zadavatele celým průběhem hodnocení, včetně upozornění na případná úskalí, jež se mohou v průběhu hodnocení objevit. Zdůrazněna je zejména spolupráce a komunikace s potenciálními dodavateli, a to ať už za pomoci předběžných tržních konzultací nebo například prostřednictvím mechanismu umožňujícího zpětnou vazbu zadavatele dodavatelům po skončení zadávacího řízení.

 

Zaujal Vás tento výstup ? Zaregistrujte se jako recenzent, nebo uveďte ve svém profilu a získejte aktuální informace. Vše o recenzentním procesu zde.

Související články

 

Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Change management pro digitalizaci organizace
Ing. Zdeněk Lustig  |  30.7.2020
Vydána druhá metodika k tématu change managementu, která popisuje detailněji aspekty změny při digitalizaci procesů organizace.
7 kroků, jak úspěšně začít s BIM
10.7.2020
Úvodní leták ze seriálu, který budeme postupně zveřejňovat k jednotlivým částem a aspektům implementace metody BIM do jednotlivých organizací a firem.
První metodika k tématu Change managementu - řízení změny
Ing. Zdeněk Lustig  |  24.1.2020
Change management je velmi podceňovaná, ale klíčová činnost na cestě k digitalizaci.
Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek
Lukáš Klee  |  8.11.2019  | Expert
Pracovní skupina PS02 přichází s dalším finálním výstupem, kterým je Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek.
Povinnost BIM – postupný náběh
5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení
Lukáš Klee  |  1.7.2019
Pracovní skupina PS02 připravila základní mapu svých výstupů, která bude sloužit pro orientaci v konceptu smluvního standardu.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Doporučení k hodnocení ekonomické výhodnosti je v externím recenzním řízení
Lukáš Klee  |  15.2.2019
Recenzentům registrovaným na portálu ČAS je představen výstup zabývající se hodnocením ekonomické výhodnosti v rámci veřejných zakázek.
Doporučení k projektovému řízení míří mezi registrované recenzenty
Lukáš Klee  |  15.2.2019  | Expert
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení, aktuální výstup pracovní skupiny PS02, prošel interním recenzním řízením a je představen recenzentům.
Metodika pro smluvní standardy - Doporučení k zacházení se smlouvou v kontextu BIM
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
V souvislosti s problematikou projektového řízení bylo PS02 zpracováno Doporučení k zacházení se smlouvou v BIM.
Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
Důležitý nástroj pro práci s informačním modelem – BIM protokol je ve fázi přijímání prvních námětů a připomínek v rámci interního recenzního procesu.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
Standardizovaná smlouva a projektové řízení
Lukáš Klee  |  12.10.2018  | Expert
Jedním ze základních nástrojů ze všech různých pohledů je standardizovaná smlouva.
BIM protokol
Lukáš Klee  |  12.10.2018  | Expert
BIM Protokol je přílohou smlouvy, která slouží jako podpora koordinace účastníků výstavby při informačním modelování staveb.

Kontaktní formulář

 

Podmínky