kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Metodika pro smluvní standardy - Doporučení k zacházení se smlouvou v kontextu BIM

Tento výstup pracovní skupiny PS02 je aktuálně v 1. kole recenzního řízení, pro zaregistrované recenzenty bude zveřejněn zde na portálu v lednu 2019. Těšíme se na Vaše recenze. Dále Vám výstup stručně představujeme.

 

Stěžejním zájmem zadavatele a dodavatele by zcela logicky měla být plynulá realizace projektu vedoucí k jeho zdárnému dokončení. K naplnění tohoto cíle v co nejširší možné míře je však nezbytné identifikovat chybějící metodiky a přijít s návrhy příslušných opatření. Tímto a základními hledisky projektového řízení se zabývá Doporučení k zacházení se smlouvou v BIM.

 

Doporučení vychází předně ze skutečnosti, že do budoucna se jeví nezbytným vytvoření příslušných standardů projektového řízení, a nabádá tak zadavatele ke zvýšené pozornosti při smluvní úpravě některých aspektů výstavby. Stěžejními oblastmi, jimiž se Doporučení v oblasti projektového řízení zabývá, jsou časové řízení, řízení nákladů a řízení změn projektu. V těchto oblastech vyzdvihuje nutnost řádného zpracování a využívání harmonogramu prací, přináší základní informace k vhodnosti existence finančního harmonogramu a apeluje na řádné nastavení změnových mechanismů a efektivní využívání variací, claimů a měření

Doporučení též vyzdvihuje nezaměnitelnou úlohu projektového manažera a jeho týmu. Projektový manažer by totiž měl být tím stěžejním pilířem projektu, jenž zná stavbu a vykonává pozici tzv. pravé ruky zadavatele. Proto se Doporučení podrobně věnuje vymezení základních činností projektového manažera a jeho týmu.

 

Zaujal Vás tento výstup ? Zaregistrujte se jako recenzent, nebo uveďte ve svém profilu a získejte aktuální informace. Vše o recenzentním procesu zde.

Související články

 

Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Build)
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  4.11.2021  | Odborné
Licenční ujednání tvoří součást Zvláštních smluvních podmínek ČSS. Přinášíme doporučující Licenční ujednání pro metodu zakázky Design-Build.
Komentář k Licenčnímu ujednání pro Český smluvní standard
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  9.9.2021  | Odborné
Komentář k ujasnění výkladu Licenčních ujednání pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky DBB.
Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  30.4.2021  | Odborné
Licenční ujednání tvoří součást Zvláštních smluvních podmínek ČSS a vedou k zakotvení jistoty, předvídatelnosti a transparentnosti zakázky.
V jakých případech by měl objednatel začlenit volitelná Licenční ujednání do smluvní dokumentace?
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  30.4.2021  | Odborné
Nejprve je třeba si ujasnit, co taková licenční smlouva (resp. Licenční ujednání pro ČSS Design-Bid-Build) upravuje a k čemu se vztahuje.
BIM Protokol: pravidla pro digitální spolupráci
Lukáš Klee  |  30.3.2021
Klíčem k úspěchu digitálně řízeného projektu je sdílení a předávání informací. U výstavbového projektu nastavuje pravidla pro spolupráci BIM Protokol.
Vydány metodiky z oblasti zadávání, projektové řízení a smlouvy
Lukáš Klee  |  15.12.2020  | Odborné
Prosperující stavební odvětví a vztahy založené na spolupráci směřují ke společnému cílí – úspěšně realizovanému výstavbovému projektu.
Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek
Lukáš Klee  |  8.11.2019  | Expert
Pracovní skupina PS02 přichází s dalším finálním výstupem, kterým je Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek.
Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení
Lukáš Klee  |  1.7.2019
Pracovní skupina PS02 připravila základní mapu svých výstupů, která bude sloužit pro orientaci v konceptu smluvního standardu.
Doporučení k projektovému řízení míří mezi registrované recenzenty
Lukáš Klee  |  15.2.2019  | Expert
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení, aktuální výstup pracovní skupiny PS02, prošel interním recenzním řízením a je představen recenzentům.
Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
Prvním z výstupů předložených PS02 k internímu recenznímu řízení je Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek.
Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
Důležitý nástroj pro práci s informačním modelem – BIM protokol je ve fázi přijímání prvních námětů a připomínek v rámci interního recenzního procesu.
Standardizovaná smlouva a projektové řízení
Lukáš Klee  |  12.10.2018  | Expert
Jedním ze základních nástrojů ze všech různých pohledů je standardizovaná smlouva.
BIM protokol
Lukáš Klee  |  12.10.2018  | Expert
BIM Protokol je přílohou smlouvy, která slouží jako podpora koordinace účastníků výstavby při informačním modelování staveb.

Kontaktní formulář

 

Podmínky