kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Dne 20. 11. 2018 se uskutečnil workshop pro recenzenty

Dne 20. listopadu 2018 se v prostorech Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze uskutečnil první workshop recenzentů registrovaných na portálu Koncepce BIM 2022. Na tomto workshopu byly přítomným představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.

 

V průběhu hojné diskuze se objevila řada dotazů, na které by bylo v nejobecnější rovině možné odpovědět hesly jako: „změna“, „inovace“, „motivace“ či „odvaha“. BIM se snaží rozbít nefunkční vzorce chování ve stavebnictví a ukázat cestu k procesům, které jsou v podstatě jednoduché, všem známé, avšak nepoužívané. A jelikož je každou cestu nutné stavět od obecného ke speciálnímu, musí být nejprve vytvořeny základy, z nichž bude možné vyjít a dále je rozvíjet.

Cestu k efektivní spolupráci ve stavebnictví však nevystavíme jinak než spoluprací, a to od samého počátku. Pojďme tedy táhnout za jeden provaz, kooperovat, vzájemně se motivovat, podporovat a bavme se o úspěších, které jsou úspěchy našeho odvětví!

 

Chcete se zapojit do probíhajících změn? Zaregistrujte se jako recenzent, nebo toto uveďte ve svém profilu a získejte aktuální informace. Vše o recenzním procesu zde.

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky