kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Mezinárodní workshop – klasifikační systémy – Tallinn, Estonsko

Už při práci v rámci EU BIM Task Group na přípravě plánu činnosti pro roky 2019-20 jsem měl možnost se osobně blíže seznámit se zástupcem z Estonska. Strávili jsme několik hodin zajímavými diskusemi o tom, co aktuálně v oblasti BIM na obou stranách děláme, a co máme v nejbližším období v plánu. Celkem „překvapivě“ jsme zjistili, že řešíme shodná témata. 

A jedno z nich vyčnívalo – klasifikační systém.

 

Při detailnější diskusí jsme zjistili, že úplně stejný problém aktuálně řeší Finové i Litevci, takže logicky další krok byl zřejmý – pojďme se bavit společně. A tak vznikl workshop, který proběhl 31. října v Tallinnu, kterého se zúčastnilo cca 20 odborníků ze čtyř zemí.

 

Co je velmi zajímavé, to jsou společné výchozí podmínky všech zúčastněných států – podobná velikost ekonomiky, parciální starší klasifikační systémy v praxi, urgentní potřeba změny.

 

Krátký popis výchozích stavů partnerů:

 

Finsko – z pohledu praktického využití BIM jednoznačně nejvyspělejší. Avšak strategie bottom – top podle jejich vyjádření narazila na určitý limit a právě určení společného klasifikačního systému je jedním z nich. Není, kdo by osvíceně zavelel. Účastníci nebyli z vládních institucí.

 

Estonsko – velmi rozvinutá digitální společnost, v oblasti BIM zvolila cestu top – bottom a začínají oblastí povolovacích procesů. Koncentrují se na jejich digitalizaci za využití výstupů metody BIM a následné využití této metody při správě státního majetku. Zadán projekt na „vytvoření“ jednotného klasifikačního systému, který zpracovává Talinská technická univerzita.

 

Litva – v počátcích implementace metody BIM. Nereálný politický závazek na povinnost BIM, snaha zajistit masivní financování z prostředků fordů EU. Zvolili strategii top – bottom.

 

Průběh workshopu měl dvě části. V první jsme se vzájemně informovali detailněji, co kdo aktuálně děláme v oblasti klasifikačních systémů v souvislosti s BIM. Za nás jsme představovali dílčí výstupy PS03 – Užití BIM (Ing. Josef Žák) a Rešerši klasifikačních systémů (Ing. Petr Matějka). Velmi zajímavým zjištěním bylo, že systém, který z naší rešerše vyšel jako „nejzajímavější“ byl u všech účastníků nezávisle jmenován jako první místo jejich zájmu. Náhoda? Asi ne…

Druhá část workshopu byla věnována diskusi všech účastníků, kterou jsme spolu s Finy významně posouvali dopředu, neboť jsme již v tomto tématu udělali konkrétní kroky a naše znalosti a zkušenosti bylo velmi zajímavé sdílet. Určitě nám lichotil finský zájem o kurz češtiny, aby mohli prostudovat naše výstupy, které je velmi zaujaly a považovali je za skvělý podklad pro celý proces.

 

V diskusi se jednoznačně prosazovala strategie nevytvářet vlastní národní systém, ale naopak využívat synergie společného sdílení a postupného rozšíření standardu přes geografické hranice. Při adaptaci mezinárodního systému pro národní použití se nabízí dva scénáře – jednorázové převzetí a vytváření národní mutace anebo začlenění se přímo k mezinárodní aktivitě a minimalizovat národní specifika. Zde diskuse neměla již jednoznačný závěr.

 

Závěry, které jsme si z velmi zajímavé a přínosné akce odnesli:

  • potvrzení, že děláme v mezinárodním kontextu progresivní, kvalitní a vysoce odbornou práci;
  • ubezpečení, že hledáme ve správných vodách;
  • ujištění, že máme v evropském kontextu společenství, se kterým naše kroky a rozhodnutí můžeme konzultovat.

 

Během workshopu jsme získali celou řadu zajímavých znalostí a věříme, že osobní kontakty, navázané během workshopu povedou v budoucnu k další zajímavé a užitečné spolupráci.

 

Aktuálně připravujeme scénář, jak se v dohledné době dostaneme ke kvalifikovanému rozhodnutí, který klasifikační systém pro národní datový standard informačního modelu BIM budeme v ČR využívat. Věřím, že se k tomuto milníku dostaneme nejpozději na konci prvního čtvrtletí 2019.

Související články

 

Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - akce odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny - akce odloženy
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
Tomáš Prokeš  |  28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Workshop pro SPŠ stavební – jak adaptovat metodu BIM do výuky
Ing. Pavel Pour  |  31.5.2019
V pořadí třetí workshop pro SPŠ stavební pořádaný Agenturou ČAS se konal 2. dubna. Akce se zúčastnili zástupci 24 škol z celé ČR.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
CoClass – seznámení odborné veřejnosti s klasifikačním systémem
13.5.2019
V květnu proběhl mezinárodní workshop, jehož cílem bylo informovat českou stavební veřejnost o principech a možnostech klasifikačního systému CoClass.
Přednáška pracovní skupiny PS02 pro studenty VŠTE v Českých Budějovicích
24.4.2019
Činnost pracovní skupiny PS02 byla představena studentům Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Vzdělávací workshop pro SPŠ stavební
Ing. Pavel Pour  |  20.12.2018
Agentura ČAS pořádala již druhý workshop pro SPŠ stavební, který proběhl 4. prosince 2018
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshop pro SPŠ stavební
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
První akce pro ředitele a odborné pedagogy SPŠ. Zajímavý průběh pro obě strany povede k dalším vzdělávacím akcím pro pedagogy a jejich další podporu.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky