kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Spolupráce s poskytovateli CAD – začínáme pracovat

Dne 10. prosince proběhl druhý workshop se signatáři Memoranda s poskytovateli CAD. Jsme velmi potěšeni, že se zúčastnili všichni signatáři včetně zástupců tří dalších platforem (DDS-CAD, Spirit, RoadPAC) a workshopu se zúčastnilo celkem 15 odborníků. Právě kompletní účast a velmi živá, konkrétní diskuse nás ujistila, že zvolený způsob komunikace a postupu přípravy Datového standardu stavebnictví (DSS) byl agenturou zvolen dobře a poskytovateli CAD pozitivně přijat.

 

Pro dvouhodinový workshop byl připraven nabitý program témat:

  • Organizace přípravy Datového standardu stavebnictví (DSS)
  • Plán přípravy DSS – road mapa pro rok 2019
  • Aktuální výstupy PS03 agentury ČAS
  • Architektura DSS - principy
  • Provázání DSS na normy a mezinárodní aktivity
  • Technické řešení DSS pro rok 2019
  • Návrhy pro konkrétní spolupráci pro rok 2019

Ze seznamu je patrné, že jsme se již posunuli z přípravné fáze roku 2018 do konkrétní práce na výstupech, které jsou jedny z klíčových pro naplnění Koncepce 2022. Obsahy jednotlivých témat jsou pracovní a mohou být ještě průběžně měněny v závislosti na mnoha faktorech. Avšak široká shoda účastníků na agenturou předložených základních krocích by měla vést k rychlým zajímavým výstupům.

Jedním z nich je předpoklad poskytnout první verzi DSS pro pilotní projekty i širokou stavební veřejnost na začátku 2. pololetí 2019, a to jak pro dopravní tak i pozemní sektor.

 

Klíčovým výstupem workshopu je společné rozhodnutí založit Expertní skupinu CAD složenou z technických odborníků z jednotlivých platforem. Účel skupiny je spolupracovat s PS03 agentury na odlaďování exportního formátu pro poskytování DSS ve strojově čitelné podobě pro implementace do jejich softwarových řešení. Součástí této spolupráce bude i odlaďování použití obsahu DSS v jednotlivých CAD systémech.

 

Další workshop je orientačně plánován na konec března v závislosti na posunu odlaďování a posunu v Expertním týmu CAD. Velmi se těšíme na zajímavou konkrétní spolupráci, která významným způsobem přispěje k rozvoji metody BIM v praxi.

Související články

 

Důležití partneři pro BIM - výrobci a prodejci stavebních výrobků
Jaroslav Nechyba  |  27.9.2019
Ve středu 18.9.2019 jsme uspořádali první workshop pro tuto velmi důležitou skupinu českého stavebnictví.
Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Závěrečná zpráva z průzkumu preferencí klasifikačního systému
Martina Kourková  |  23.4.2019
Děkujeme všem respondentům za účast v průzkumu a sdílíme s vámi jeho výsledky.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Podpis memoranda s CAD poskytovateli
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Při květnovém společném workshopu pořádaném naší agenturou bylo věcně dohodnuto a v září i formálně podepsáno CAD memorandum.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu
Ing. Josef Žák, Ph.D.  |  12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky