kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Kurz celoživotního vzdělávání

Informační modelování staveb (BIM)

 

Přední české stavební fakulty ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě připravily ve spolupráci s ČAS a MPO program celoživotního vzdělávání, sestávající s řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20 - 30 výukových hodin. Jednotlivé kurzy budou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Kurzy budou objektivní a v kontextu BIM realistické a nezávislé na platformě nebo společnosti.

 

Absolventi programu nebo jednotlivých kurzů budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky, nejedná se o školení komerčních nástrojů.

 

Koncept programu počítá s postupnou výukou následujících kurzů:

 

 • Úvodní kurz
 • Kurz pro projektové manažery a zadavatele
 • Kurz pro projektanty
 • Kurz pro zhotovitele
 • Kurz pro provozovatele staveb a facility manažery

 

Úvodní kurz (1. etapa) je základní a jeho absolvování je podmínkou pro účast na navazujících kurzech (2. etapa), které jsou zaměřeny na jednotlivé účastníky nebo fáze životního cyklu stavebního projektu. V závislosti na poptávce a vývoji situace na trhu budou ve 2. etapě další kurzy zřizovány.

 

 

 

Úvodní kurz

 

Kurz posluchače detailně seznámí se základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací.

 

Klíčové body programu kurzu jsou následující:

 • Komplexní vysvětlení BIM, vazba BIM na digitalizaci stavebnictví, ujasnění terminologie, rozdíly ve vnímání BIM, vysvětlení klíčových technických termínů (LOD, IFC atd.)
 • Základní přínosy a užití BIM v životním cyklu stavebního projektu
 • Praktické ukázky užití BIM v praxi
 • Základy zadávání BIM a smluvní podmínky
 • Základní orientace v softwarových nástrojích pro BIM
 • Vliv BIM na současní profese a vznik nových profesí, role BIM
 • BIM z různých pohledů v rámci životního cyklu stavebního projektu
 • BIM v zahraničí
 • BIM v ČR
 • Základy change managementu a změny, související s implementací BIM
 • Přenos informací v rámci projektu a CDE
 • Zavádění BIM na trhu, v podniku, v projektu a u již existujících staveb


  Příprava některých částí kurzu byla financovaná z EU programu OP VVV Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze č. CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_031/0011544.

 

Aktuální kurzy

 

Aktuálně jsou plánovány následující kurzy, na které je možné se registrovat:

 

Úvodní kurz - Praha

 

 • Kde: Fakulta stavební, Fakulta stavební, ČVUT v Praze  (přesné místo bude upřesněno)
 • Kdy: 28.2. až 27. 3. 2020vždy v pátek každý týden (tj. 28. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., a 27. 3. 2020). Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00
  a konec v 16:00.
 • Cena: 14.400,- Kč včetně DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 10 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace: Pro registraci prosím využijte formulář
  Registrace bude uzavřena 15. 2. 2020.

 

Úvodní kurz - Brno

 

 • Předpokládá se vypsání dalšího úvodního kurzu v Brně ve 2. kvartálu roku 2020.

 

Doba trvání kurzu je 5 vyučovacích dní (celkem 5×6 vyučovacích hodin), drobné občerstvení a oběd budou zajištěny. Na závěr kurzu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.

 

Lektoři

 

Petr Matějka, Jaroslav Nechyba, Josef Remeš, Zdeněk Rudovský, Eva Wernerová, Michal Faltejsek, Josef Žák

 

Navazující 2. etapa

 

Aktuálně je primárně připravován kurz pro projektové manažery a zadavatele, dále pak kurz pro provozovatele a Facility manažery. Předpokládá se jejich otevření začátkem roku 2020.

 

V reakci na projevenou poptávku je paralelně připravován také kurz, který se bude zaměřovat na IFC. Předpokládaná doba trvání tohoto kurzu je 1-2 dny (6-14 hodin) a jeho otevření je také plánováno cca na začátek roku 2020.

 

Kontakt

 

Obecné informace o kurzech: kurzy@czvbim.cz

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/     https://www.cvut.cz/   

Informační modelování staveb (BIM)

 

Přední české stavební fakulty ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě připravily ve spolupráci s ČAS a MPO program celoživotního vzdělávání, sestávající s řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20 - 30 výukových hodin. Jednotlivé kurzy budou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Kurzy budou objektivní a v kontextu BIM realistické a nezávislé na platformě nebo společnosti.

 

Absolventi programu nebo jednotlivých kurzů budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky, nejedná se o školení komerčních nástrojů.

 

Koncept programu počítá s postupnou výukou následujících kurzů:

 

 • Úvodní kurz
 • Kurz pro projektové manažery a zadavatele
 • Kurz pro projektanty
 • Kurz pro zhotovitele
 • Kurz pro provozovatele staveb a facility manažery

 

Úvodní kurz (1. etapa) je základní a jeho absolvování je podmínkou pro účast na navazujících kurzech (2. etapa), které jsou zaměřeny na jednotlivé účastníky nebo fáze životního cyklu stavebního projektu. V závislosti na poptávce a vývoji situace na trhu budou ve 2. etapě další kurzy zřizovány.

 

 

 

Úvodní kurz

 

Kurz posluchače detailně seznámí se základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací.

 

Klíčové body programu kurzu jsou následující:

 • Komplexní vysvětlení BIM, vazba BIM na digitalizaci stavebnictví, ujasnění terminologie, rozdíly ve vnímání BIM, vysvětlení klíčových technických termínů (LOD, IFC atd.)
 • Základní přínosy a užití BIM v životním cyklu stavebního projektu
 • Praktické ukázky užití BIM v praxi
 • Základy zadávání BIM a smluvní podmínky
 • Základní orientace v softwarových nástrojích pro BIM
 • Vliv BIM na současní profese a vznik nových profesí, role BIM
 • BIM z různých pohledů v rámci životního cyklu stavebního projektu
 • BIM v zahraničí
 • BIM v ČR
 • Základy change managementu a změny, související s implementací BIM
 • Přenos informací v rámci projektu a CDE
 • Zavádění BIM na trhu, v podniku, v projektu a u již existujících staveb


  Příprava některých částí kurzu byla financovaná z EU programu OP VVV Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze č. CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_031/0011544.

 

Aktuální kurzy

 

Aktuálně jsou plánovány následující kurzy, na které je možné se registrovat:

 

Úvodní kurz - Praha

 

 • Kde: Fakulta stavební, Fakulta stavební, ČVUT v Praze  (přesné místo bude upřesněno)
 • Kdy: 28.2. až 27. 3. 2020vždy v pátek každý týden (tj. 28. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., a 27. 3. 2020). Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00
  a konec v 16:00.
 • Cena: 14.400,- Kč včetně DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 10 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace: Pro registraci prosím využijte formulář
  Registrace bude uzavřena 15. 2. 2020.

 

Úvodní kurz - Brno

 

 • Předpokládá se vypsání dalšího úvodního kurzu v Brně ve 2. kvartálu roku 2020.

 

Doba trvání kurzu je 5 vyučovacích dní (celkem 5×6 vyučovacích hodin), drobné občerstvení a oběd budou zajištěny. Na závěr kurzu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.

 

Lektoři

 

Petr Matějka, Jaroslav Nechyba, Josef Remeš, Zdeněk Rudovský, Eva Wernerová, Michal Faltejsek, Josef Žák

 

Navazující 2. etapa

 

Aktuálně je primárně připravován kurz pro projektové manažery a zadavatele, dále pak kurz pro provozovatele a Facility manažery. Předpokládá se jejich otevření začátkem roku 2020.

 

V reakci na projevenou poptávku je paralelně připravován také kurz, který se bude zaměřovat na IFC. Předpokládaná doba trvání tohoto kurzu je 1-2 dny (6-14 hodin) a jeho otevření je také plánováno cca na začátek roku 2020.

 

Kontakt

 

Obecné informace o kurzech: kurzy@czvbim.cz

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/     https://www.cvut.cz/   

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky