kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Kurz celoživotního vzdělávání

Informační modelování staveb (BIM)

 

České stavební fakulty ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě připravily ve spolupráci program certifikovaného celoživotního vzdělávání, sestávající z řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20–⁠30 výukových hodin. Jednotlivé kurzy budou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Kurzy budou objektivní a v kontextu BIM realistické a nezávislé na platformě nebo společnosti.

 

Absolventi programu nebo jednotlivých kurzů budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky, nejedná se o školení komerčních nástrojů.

 

Koncept programu počítá s postupnou výukou následujících kurzů:

 

 • Úvodní kurz
 • Kurz pro projektové manažery a zadavatele
 • Kurz pro projektanty
 • Kurz pro zhotovitele
 • Kontrola kvality v BIM (QA/QC v BIM) 
 • Kurz pro provozovatele staveb a facility manažery

 

Úvodní kurz (1. etapa) je základní a jeho absolvování je podmínkou pro účast na navazujících kurzech (2. etapa), které jsou zaměřeny na jednotlivé účastníky nebo fáze životního cyklu stavebního projektu. V závislosti na poptávce a vývoji situace na trhu budou ve 2. etapě další kurzy zřizovány.

Uplynulé kurzy

 

Úvodní kurz

Kurz posluchače detailně seznámí se základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací. Doba trvání kurzu je 5 vyučovacích dní (celkem 5×6 vyučovacích hodin). Na závěr kurzu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.


Příprava některých částí kurzu byla financovaná z EU programu OP VVV Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze č. CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_031/0011544.

Kurz pro zadavatele

 • Kdy: 10. – ⁠11. 10. 2022

   

Kurz pro zhotovitele a projektové manažery

 • Kdy: 24. – ⁠25. 10. 2022

 

Výběr zhotovitele modelu BIM

 • Kdy: 5. –⁠ 7. 10. 2022 

AKTUÁLNÍ KURZ

 

Kontrola kvality v BIM (QA/QC v BIM) 

 

Školení seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací, je klíčovou dovedností v BIM projektech. Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. Tedy všichni, kdo se podílí na tvorbě nebo dalším využití dat BIM modelu.
V praxi se již dávno ukázalo, že procesy QC/QA jsou nezbytnou součástí všech digitalizovaných průmyslových odvětví. Procesy QC/QA zajišťují spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu. V tomto má stavebnictví (zejména ve veřejném sektoru) velký dluh.

Kurz je veden BIM manažery zadavatele přebírajícími modely BIM pro Elektrárna Dukovany II, Karlovu univerzitu, ČVUT v Praze a další významné zadavatele v ČR. Absolventi kurzu mohou uplatnit slevu 50% na kurzy BuildingSMART na stránce https://bimdoskol.cz 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/        

Informační modelování staveb (BIM)

 

České stavební fakulty ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě připravily ve spolupráci program certifikovaného celoživotního vzdělávání, sestávající z řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20–⁠30 výukových hodin. Jednotlivé kurzy budou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Kurzy budou objektivní a v kontextu BIM realistické a nezávislé na platformě nebo společnosti.

 

Absolventi programu nebo jednotlivých kurzů budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky, nejedná se o školení komerčních nástrojů.

 

Koncept programu počítá s postupnou výukou následujících kurzů:

 

 • Úvodní kurz
 • Kurz pro projektové manažery a zadavatele
 • Kurz pro projektanty
 • Kurz pro zhotovitele
 • Kontrola kvality v BIM (QA/QC v BIM) 
 • Kurz pro provozovatele staveb a facility manažery

 

Úvodní kurz (1. etapa) je základní a jeho absolvování je podmínkou pro účast na navazujících kurzech (2. etapa), které jsou zaměřeny na jednotlivé účastníky nebo fáze životního cyklu stavebního projektu. V závislosti na poptávce a vývoji situace na trhu budou ve 2. etapě další kurzy zřizovány.

Uplynulé kurzy

 

Úvodní kurz

Kurz posluchače detailně seznámí se základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací. Doba trvání kurzu je 5 vyučovacích dní (celkem 5×6 vyučovacích hodin). Na závěr kurzu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.


Příprava některých částí kurzu byla financovaná z EU programu OP VVV Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze č. CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_031/0011544.

Kurz pro zadavatele

 • Kdy: 10. – ⁠11. 10. 2022

   

Kurz pro zhotovitele a projektové manažery

 • Kdy: 24. – ⁠25. 10. 2022

 

Výběr zhotovitele modelu BIM

 • Kdy: 5. –⁠ 7. 10. 2022 

AKTUÁLNÍ KURZ

 

Kontrola kvality v BIM (QA/QC v BIM) 

 

Školení seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací, je klíčovou dovedností v BIM projektech. Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. Tedy všichni, kdo se podílí na tvorbě nebo dalším využití dat BIM modelu.
V praxi se již dávno ukázalo, že procesy QC/QA jsou nezbytnou součástí všech digitalizovaných průmyslových odvětví. Procesy QC/QA zajišťují spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu. V tomto má stavebnictví (zejména ve veřejném sektoru) velký dluh.

Kurz je veden BIM manažery zadavatele přebírajícími modely BIM pro Elektrárna Dukovany II, Karlovu univerzitu, ČVUT v Praze a další významné zadavatele v ČR. Absolventi kurzu mohou uplatnit slevu 50% na kurzy BuildingSMART na stránce https://bimdoskol.cz 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/        

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky