kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Kurz celoživotního vzdělávání

Informační modelování staveb (BIM)

 

Přední české stavební fakulty ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě připravily ve spolupráci s ČAS a MPO program celoživotního vzdělávání, sestávající s řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20 - 30 výukových hodin. Jednotlivé kurzy budou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Kurzy budou objektivní a v kontextu BIM realistické a nezávislé na platformě nebo společnosti.

 

Absolventi programu nebo jednotlivých kurzů budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky, nejedná se o školení komerčních nástrojů.

 

Koncept programu počítá s postupnou výukou následujících kurzů:

 

 • Úvodní kurz
 • Kurz pro projektové manažery a zadavatele
 • Kurz pro projektanty
 • Kurz pro zhotovitele
 • Kurz pro provozovatele staveb a facility manažery

 

Úvodní kurz (1. etapa) je základní a jeho absolvování je podmínkou pro účast na navazujících kurzech (2. etapa), které jsou zaměřeny na jednotlivé účastníky nebo fáze životního cyklu stavebního projektu. V závislosti na poptávce a vývoji situace na trhu budou ve 2. etapě další kurzy zřizovány.

 

 

 

Úvodní kurz

 

Kurz posluchače detailně seznámí se základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací.

 

Klíčové body programu kurzu jsou následující:

 • Komplexní vysvětlení BIM, vazba BIM na digitalizaci stavebnictví, ujasnění terminologie, rozdíly ve vnímání BIM, vysvětlení klíčových technických termínů (LOD, IFC atd.)
 • Základní přínosy a užití BIM v životním cyklu stavebního projektu
 • Praktické ukázky užití BIM v praxi
 • Základy zadávání BIM a smluvní podmínky
 • Základní orientace v softwarových nástrojích pro BIM
 • Vliv BIM na současní profese a vznik nových profesí, role BIM
 • BIM z různých pohledů v rámci životního cyklu stavebního projektu
 • BIM v zahraničí
 • BIM v ČR
 • Základy change managementu a změny, související s implementací BIM
 • Přenos informací v rámci projektu a CDE
 • Zavádění BIM na trhu, v podniku, v projektu a u již existujících staveb

 

Doba trvání kurzu je 5 vyučovacích dní (celkem 5×6 vyučovacích hodin), drobné občerstvení a oběd budou zajištěny. Na závěr kurzu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.

Příprava některých částí kurzu byla financovaná z EU programu OP VVV Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze č. CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_031/0011544.

 

Aktuální kurzy

 

Aktuálně jsou plánovány následující kurzy, na které je možné se registrovat:

 

Úvodní kurz - Praha

 

 • Kde: Fakulta stavební, Fakulta stavební, ČVUT v Praze  (přesné místo bude upřesněno)
 • Kdy: 28.2. až 27. 3. 2020vždy v pátek každý týden (tj. 28. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., a 27. 3. 2020). Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00
  a konec v 16:00.
 • Cena: 14.400,- Kč včetně DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 10 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace: Pro registraci prosím využijte formulář
  Registrace bude uzavřena 15. 2. 2020.

 

Úvodní kurz - Brno

 

 • Kde: Fakulta stavební, VUT v Brně (přesné místo bude upřesněno)  
 • Kdy: 19.3. až 3.4. 2020ve čtvrtek i v pátek (tj. 19.3., 20.3., 27.3., 2.4. a 3.4. 2020). Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00 a konec v 16:00.
 • Cena: 14.400,- Kč včetně DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 10 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace: Pro registraci prosím využijte formulář
  Registrace bude uzavřena 15. 3. 2020.

 

 • Kde: Fakulta stavební, VUT v Brně, přednášková místnost A138
 • Kdy: 11.9. až 25.9.2020, ve čtvrtek i v pátek (tj. 11.9., 17.9., 18.9., 24.9. a 25.9.2020). Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00 a konec v 16:00.
 • Cena: 14 400,- Kč včetně DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd.
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 10 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace: Pro registraci prosím využijte formulář.

   Registrace bude uzavřena 4.9.2020.

 

 

Lektoři

 

Petr Matějka, Jaroslav Nechyba, Josef Remeš, Zdeněk Rudovský, Eva Wernerová, Michal Faltejsek, Josef Žák

 

Navazující 2. etapa

 

Aktuálně je primárně připravován kurz pro projektové manažery a zadavatele, dále pak kurz pro provozovatele a Facility manažery. Předpokládá se jejich otevření začátkem roku 2020.

 

V reakci na projevenou poptávku je paralelně připravován také kurz, který se bude zaměřovat na IFC. Předpokládaná doba trvání tohoto kurzu je 1-2 dny (6-14 hodin) a jeho otevření je také plánováno cca na začátek roku 2020.

 

Kontakt

 

Obecné informace o kurzech: kurzy@czvbim.cz

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/     https://www.cvut.cz/   

Informační modelování staveb (BIM)

 

Přední české stavební fakulty ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě připravily ve spolupráci s ČAS a MPO program celoživotního vzdělávání, sestávající s řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20 - 30 výukových hodin. Jednotlivé kurzy budou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Kurzy budou objektivní a v kontextu BIM realistické a nezávislé na platformě nebo společnosti.

 

Absolventi programu nebo jednotlivých kurzů budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky, nejedná se o školení komerčních nástrojů.

 

Koncept programu počítá s postupnou výukou následujících kurzů:

 

 • Úvodní kurz
 • Kurz pro projektové manažery a zadavatele
 • Kurz pro projektanty
 • Kurz pro zhotovitele
 • Kurz pro provozovatele staveb a facility manažery

 

Úvodní kurz (1. etapa) je základní a jeho absolvování je podmínkou pro účast na navazujících kurzech (2. etapa), které jsou zaměřeny na jednotlivé účastníky nebo fáze životního cyklu stavebního projektu. V závislosti na poptávce a vývoji situace na trhu budou ve 2. etapě další kurzy zřizovány.

 

 

 

Úvodní kurz

 

Kurz posluchače detailně seznámí se základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací.

 

Klíčové body programu kurzu jsou následující:

 • Komplexní vysvětlení BIM, vazba BIM na digitalizaci stavebnictví, ujasnění terminologie, rozdíly ve vnímání BIM, vysvětlení klíčových technických termínů (LOD, IFC atd.)
 • Základní přínosy a užití BIM v životním cyklu stavebního projektu
 • Praktické ukázky užití BIM v praxi
 • Základy zadávání BIM a smluvní podmínky
 • Základní orientace v softwarových nástrojích pro BIM
 • Vliv BIM na současní profese a vznik nových profesí, role BIM
 • BIM z různých pohledů v rámci životního cyklu stavebního projektu
 • BIM v zahraničí
 • BIM v ČR
 • Základy change managementu a změny, související s implementací BIM
 • Přenos informací v rámci projektu a CDE
 • Zavádění BIM na trhu, v podniku, v projektu a u již existujících staveb

 

Doba trvání kurzu je 5 vyučovacích dní (celkem 5×6 vyučovacích hodin), drobné občerstvení a oběd budou zajištěny. Na závěr kurzu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.

Příprava některých částí kurzu byla financovaná z EU programu OP VVV Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze č. CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_031/0011544.

 

Aktuální kurzy

 

Aktuálně jsou plánovány následující kurzy, na které je možné se registrovat:

 

Úvodní kurz - Praha

 

 • Kde: Fakulta stavební, Fakulta stavební, ČVUT v Praze  (přesné místo bude upřesněno)
 • Kdy: 28.2. až 27. 3. 2020vždy v pátek každý týden (tj. 28. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., a 27. 3. 2020). Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00
  a konec v 16:00.
 • Cena: 14.400,- Kč včetně DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 10 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace: Pro registraci prosím využijte formulář
  Registrace bude uzavřena 15. 2. 2020.

 

Úvodní kurz - Brno

 

 • Kde: Fakulta stavební, VUT v Brně (přesné místo bude upřesněno)  
 • Kdy: 19.3. až 3.4. 2020ve čtvrtek i v pátek (tj. 19.3., 20.3., 27.3., 2.4. a 3.4. 2020). Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00 a konec v 16:00.
 • Cena: 14.400,- Kč včetně DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 10 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace: Pro registraci prosím využijte formulář
  Registrace bude uzavřena 15. 3. 2020.

 

 • Kde: Fakulta stavební, VUT v Brně, přednášková místnost A138
 • Kdy: 11.9. až 25.9.2020, ve čtvrtek i v pátek (tj. 11.9., 17.9., 18.9., 24.9. a 25.9.2020). Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00 a konec v 16:00.
 • Cena: 14 400,- Kč včetně DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd.
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 10 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace: Pro registraci prosím využijte formulář.

   Registrace bude uzavřena 4.9.2020.

 

 

Lektoři

 

Petr Matějka, Jaroslav Nechyba, Josef Remeš, Zdeněk Rudovský, Eva Wernerová, Michal Faltejsek, Josef Žák

 

Navazující 2. etapa

 

Aktuálně je primárně připravován kurz pro projektové manažery a zadavatele, dále pak kurz pro provozovatele a Facility manažery. Předpokládá se jejich otevření začátkem roku 2020.

 

V reakci na projevenou poptávku je paralelně připravován také kurz, který se bude zaměřovat na IFC. Předpokládaná doba trvání tohoto kurzu je 1-2 dny (6-14 hodin) a jeho otevření je také plánováno cca na začátek roku 2020.

 

Kontakt

 

Obecné informace o kurzech: kurzy@czvbim.cz

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/     https://www.cvut.cz/   

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky