kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Kurz celoživotního vzdělávání

Informační modelování staveb (BIM)

 

Přední české stavební fakulty ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě připravily ve spolupráci s ČAS a MPO program celoživotního vzdělávání, sestávající s řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20 - 30 výukových hodin. Jednotlivé kurzy budou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Kurzy budou objektivní a v kontextu BIM realistické a nezávislé na platformě nebo společnosti.

 

Absolventi programu nebo jednotlivých kurzů budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky, nejedná se o školení komerčních nástrojů.

 

Koncept programu počítá s postupnou výukou následujících kurzů:

 

 • Úvodní kurz
 • Kurz pro projektové manažery a zadavatele
 • Kurz pro projektanty
 • Kurz pro zhotovitele
 • Kurz pro provozovatele staveb a facility manažery

 

Úvodní kurz (1. etapa) je základní a jeho absolvování je podmínkou pro účast na navazujících kurzech (2. etapa), které jsou zaměřeny na jednotlivé účastníky nebo fáze životního cyklu stavebního projektu. V závislosti na poptávce a vývoji situace na trhu budou ve 2. etapě další kurzy zřizovány.

Úvodní kurz

 

Kurz posluchače detailně seznámí se základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací.

 

Klíčové body programu kurzu jsou následující:

 • Komplexní vysvětlení BIM, vazba BIM na digitalizaci stavebnictví, ujasnění terminologie, rozdíly ve vnímání BIM, vysvětlení klíčových technických termínů (LOD, IFC atd.)
 • Základní přínosy a užití BIM v životním cyklu stavebního projektu
 • Praktické ukázky užití BIM v praxi
 • Základy zadávání BIM a smluvní podmínky
 • Základní orientace v softwarových nástrojích pro BIM
 • Vliv BIM na současní profese a vznik nových profesí, role BIM
 • BIM z různých pohledů v rámci životního cyklu stavebního projektu
 • BIM v zahraničí
 • BIM v ČR
 • Základy change managementu a změny, související s implementací BIM
 • Přenos informací v rámci projektu a CDE
 • Zavádění BIM na trhu, v podniku, v projektu a u již existujících staveb

   

Doba trvání kurzu je 5 vyučovacích dní (celkem 5×6 vyučovacích hodin), drobné občerstvení a oběd budou zajištěny. Na závěr kurzu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.


Příprava některých částí kurzu byla financovaná z EU programu OP VVV Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze č. CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_031/0011544.

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/        

Aktuální kurzy zima/podzim 2021

 

 

Specializovaný kurz pro zadavatele (navazující) - Praha

Kurz je určen pro pracovníky investičních oddělení veřejných institucí, projektové manažery, developery, stavebníky a jejich dodavatele, kteří chtějí porozumět smluvním aspektům, vztahům v odběratelsko-dodavatelském řetězci, projektovému řízení v rámci metody BIM, povinnostem a rolím jednotlivých účastníků procesu, datovému standardu, standardům používaným na projektech a výhodám a úskalím použití metody BIM na projektech. 


Jedná se o navazující kurz na předchozí kurz úvodní kurz Celoživotního vzdělávání (CŽV). Kurz je zakončen certifikátem.

Náplň kurzu:

 • Český smluvní standard a FIDIC - základní informace
 • Metodiky související s procesy v BIM - časové řízení
 • Metodiky související s procesy v BIM – změny během realizace
 • Rozdělení rolí během dodání projektu a projektové řízení
 • Povinnosti jednotlivých členů projektového týmu na straně objednatele a dodavatele
 • Užití dat (tj. k čemu a jaká data požadovat)
 • Datový standard staveb
 • BIM protokol
 • Společné datové prostředí (CDE)
 • Plán realizace BIM (BEP)
 • Nastavení milníků plnění díla
 • Kontrola dodavatele

 • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, Dejvice 
 • Kdy*: 26.8. - 27. 8. 2021
 • Cena: 14.500,- Kč bez DPH
 • Registrace do 16. 8. 2021 na kurzy@czvbim.cz
 • Na email zašlete jména účastníků, kontaktní a fakturační údaje
 • Lektoři: 
  Ing. Josef Žák, Ph.D.
  JUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D.

   

  *Minimální kapacita je 15 osob. Kurz může být přesunut na jiný termín v případě, že kapacita nebude naplněna.

  **V případě nemožnosti organizovat kurz prezenčně, bude zvolena bezkontaktní (digitální) výuka. Pro účast na bezkontaktní variantě kurzu je nezbytné, aby byl každý účastník vybaven vlastním počítačem s mikrofonem a kamerou.

Úvodní kurz - Ostrava

 

 • Kde: VŠB TUO Ostrava  (přesné místo bude upřesněno)
 • Kdy: 29.1. až 26. 2. 2021,  vždy v pátek každý týden pokud bude nutné kvůli pandemické sutuaci kurz zrušit, tak náhradní termín je stanoven na 23.4.-28.5.2021. 
  Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00 a konec v 16:00.
 • Cena úvodního kurzu: 14.400,- Kč bez DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 15 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace:  kontakt na organizátora za VŠB: Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D., Paed. IGIP (dagmar.kuta@vsb.cz)
 • Lektoři: Petr Matějka, Jaroslav Nechyba, Josef Remeš, Zdeněk Rudovský, Eva Wernerová, Michal Faltejsek, Josef Žák

Úvodní kurz - Praha

 

 • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze  (místo bude upřesněno)
 • Kdy: 10. 9. až 8. 10. 2021,  vždy v pátek každý týden 
  Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00 a konec v 16:00.
 • Cena úvodního kurzu: 14.400,- Kč bez DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 15 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace:  odkaz na přihlašovací formulář
 • Lektoři: Petr Matějka, Jaroslav Nechyba, Josef Remeš, Michal Faltejsek, Josef Žák 

Informační modelování staveb (BIM)

 

Přední české stavební fakulty ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě připravily ve spolupráci s ČAS a MPO program celoživotního vzdělávání, sestávající s řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20 - 30 výukových hodin. Jednotlivé kurzy budou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Kurzy budou objektivní a v kontextu BIM realistické a nezávislé na platformě nebo společnosti.

 

Absolventi programu nebo jednotlivých kurzů budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky, nejedná se o školení komerčních nástrojů.

 

Koncept programu počítá s postupnou výukou následujících kurzů:

 

 • Úvodní kurz
 • Kurz pro projektové manažery a zadavatele
 • Kurz pro projektanty
 • Kurz pro zhotovitele
 • Kurz pro provozovatele staveb a facility manažery

 

Úvodní kurz (1. etapa) je základní a jeho absolvování je podmínkou pro účast na navazujících kurzech (2. etapa), které jsou zaměřeny na jednotlivé účastníky nebo fáze životního cyklu stavebního projektu. V závislosti na poptávce a vývoji situace na trhu budou ve 2. etapě další kurzy zřizovány.

Úvodní kurz

 

Kurz posluchače detailně seznámí se základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací.

 

Klíčové body programu kurzu jsou následující:

 • Komplexní vysvětlení BIM, vazba BIM na digitalizaci stavebnictví, ujasnění terminologie, rozdíly ve vnímání BIM, vysvětlení klíčových technických termínů (LOD, IFC atd.)
 • Základní přínosy a užití BIM v životním cyklu stavebního projektu
 • Praktické ukázky užití BIM v praxi
 • Základy zadávání BIM a smluvní podmínky
 • Základní orientace v softwarových nástrojích pro BIM
 • Vliv BIM na současní profese a vznik nových profesí, role BIM
 • BIM z různých pohledů v rámci životního cyklu stavebního projektu
 • BIM v zahraničí
 • BIM v ČR
 • Základy change managementu a změny, související s implementací BIM
 • Přenos informací v rámci projektu a CDE
 • Zavádění BIM na trhu, v podniku, v projektu a u již existujících staveb

   

Doba trvání kurzu je 5 vyučovacích dní (celkem 5×6 vyučovacích hodin), drobné občerstvení a oběd budou zajištěny. Na závěr kurzu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.


Příprava některých částí kurzu byla financovaná z EU programu OP VVV Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze č. CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_031/0011544.

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/        

Aktuální kurzy zima/podzim 2021

 

 

Specializovaný kurz pro zadavatele (navazující) - Praha

Kurz je určen pro pracovníky investičních oddělení veřejných institucí, projektové manažery, developery, stavebníky a jejich dodavatele, kteří chtějí porozumět smluvním aspektům, vztahům v odběratelsko-dodavatelském řetězci, projektovému řízení v rámci metody BIM, povinnostem a rolím jednotlivých účastníků procesu, datovému standardu, standardům používaným na projektech a výhodám a úskalím použití metody BIM na projektech. 


Jedná se o navazující kurz na předchozí kurz úvodní kurz Celoživotního vzdělávání (CŽV). Kurz je zakončen certifikátem.

Náplň kurzu:

 • Český smluvní standard a FIDIC - základní informace
 • Metodiky související s procesy v BIM - časové řízení
 • Metodiky související s procesy v BIM – změny během realizace
 • Rozdělení rolí během dodání projektu a projektové řízení
 • Povinnosti jednotlivých členů projektového týmu na straně objednatele a dodavatele
 • Užití dat (tj. k čemu a jaká data požadovat)
 • Datový standard staveb
 • BIM protokol
 • Společné datové prostředí (CDE)
 • Plán realizace BIM (BEP)
 • Nastavení milníků plnění díla
 • Kontrola dodavatele

 • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, Dejvice 
 • Kdy*: 26.8. - 27. 8. 2021
 • Cena: 14.500,- Kč bez DPH
 • Registrace do 16. 8. 2021 na kurzy@czvbim.cz
 • Na email zašlete jména účastníků, kontaktní a fakturační údaje
 • Lektoři: 
  Ing. Josef Žák, Ph.D.
  JUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D.

   

  *Minimální kapacita je 15 osob. Kurz může být přesunut na jiný termín v případě, že kapacita nebude naplněna.

  **V případě nemožnosti organizovat kurz prezenčně, bude zvolena bezkontaktní (digitální) výuka. Pro účast na bezkontaktní variantě kurzu je nezbytné, aby byl každý účastník vybaven vlastním počítačem s mikrofonem a kamerou.

Úvodní kurz - Ostrava

 

 • Kde: VŠB TUO Ostrava  (přesné místo bude upřesněno)
 • Kdy: 29.1. až 26. 2. 2021,  vždy v pátek každý týden pokud bude nutné kvůli pandemické sutuaci kurz zrušit, tak náhradní termín je stanoven na 23.4.-28.5.2021. 
  Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00 a konec v 16:00.
 • Cena úvodního kurzu: 14.400,- Kč bez DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 15 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace:  kontakt na organizátora za VŠB: Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D., Paed. IGIP (dagmar.kuta@vsb.cz)
 • Lektoři: Petr Matějka, Jaroslav Nechyba, Josef Remeš, Zdeněk Rudovský, Eva Wernerová, Michal Faltejsek, Josef Žák

Úvodní kurz - Praha

 

 • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze  (místo bude upřesněno)
 • Kdy: 10. 9. až 8. 10. 2021,  vždy v pátek každý týden 
  Přesný harmonogram akce bude ještě upřesněn, předpokládá se začátek v 9:00 a konec v 16:00.
 • Cena úvodního kurzu: 14.400,- Kč bez DPH.
 • Součástí ceny je i drobné občerstvení a studený oběd
 • Kurz bude realizován pouze při minimální obsazenosti 15 účastníků. Celková kapacita kurzu je omezena.
 • Registrace:  odkaz na přihlašovací formulář
 • Lektoři: Petr Matějka, Jaroslav Nechyba, Josef Remeš, Michal Faltejsek, Josef Žák 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky