kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Předpokladem je, že v prvním pololetí tohoto roku bude vydána plánovaná aktualizace RVP s platností pravděpodobně od školního roku 2019/2020.

 

Rámcové vzdělávací programy tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání.

 

Aktualizace se bude mimo jiné týkat i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.

 

Jedná o následující obory vzdělání:

36-47-M/01 Stavebnictví

36-45-M/01 Technická zařízení budov

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

36-43-M/01 Stavební materiály 

Ve spolupráci se zástupci NÚV byly připraveny podklady pro zařazení metody BIM do připravované aktualizace RVP. Při sestavení obsahových částí pro jednotlivé obory vzdělání, byl kladen důraz na obecné a univerzální formulace. Cílem navrhovaného obsahu je podchytit základní aspekty metody BIM, zároveň však nezatěžovat školy při přípravě svých ŠVP, více než je nezbytně nutné. Každá škola má možnost nastavit si proces adaptace metody BIM dle svých potřeb a možností.

 

Kompletní přehled navrhovaného obsahu související s metodou BIM, rozlišený dle jednotlivých oborů vzdělání, uvádíme v přiloženém dokumentu.

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky