kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022

 Setkání bylo společnou akcí mnoha sdružení a subjektů napříč stavebním odvětvím. Celkem se zúčastnilo 110 zástupců státní správy, samosprávy, vysokých škol, profesních komor, nevládních organizací a asociací podnikatelů.

 

Konkrétně zástupci MPOMMRAgentury ČASSFDIMDČVUTVUTVŠBSPSCZBIM
Sdružení pro výstavbu silnicCACEČKAITČSASI,  APGEOCPIA
SACEBIMaS, ČKANKÚŘSDSŽDCŘVC a NDS a město Třinec.

 

Setkání mělo za cíl  sjednotit postup a demonstrovat spolupráci všech zúčastněných na přípravě, provádění a provozování staveb za pomoci metody BIM.

 

Celodenní konference byla rozdělena do tří bloků: role státu, role dodavatelů a spolupráce státu s dodavatelským sektorem. Úvodním slovem zahájil setkání ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Petr Serafín. Zdůraznil nezbytnost vzájemné úzké spolupráce a poděkoval za součinnost Agentuře ČAS, SFDI, CZ BIM,  ČKAIT a ostatním přítomným subjektům. Připomenul také vytrvalou snahu MPO a Agentury ČAS pomoci zavést metodu BIM do stavební praxe realizací Koncepce zavádění metody BIM v ČR, schválenou vládou ČR v roce 2017.

 

V návaznosti na plnění části opatření zmíněné koncepce, svěřených Agentuře ČAS, představili její generální ředitel Mgr. Zdeněk Veselý a ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba plány Agentury na rok 2019. Spolu s dalšími experty pracovních skupin Agentury ČAS informovali účastníky setkání o hotových i plánovaných výstupech na téma smluvních standardů, projektového řízení, veřejných zakázek a datového standardu stavebnictví. Důležitou informací, která zazněla od generálního ředitele je nově připravovaný koncept přístupu k určeným technickým normám v rámci připravované rekodifikace stavebního práva.

 

 

V souvislosti se zaváděním metody BIM prezentovali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj Koncepci digitalizace stavebního řízení a zástupci SFDI společnou strategii pro dopravní infrastrukturu. O zavádění metody BIM do výuky hovořili zástupci tří vysokých škol se stavebním zaměřením. Podporu zavádění BIM následně vyjádřili ve svých prezentacích i zástupci dodavatelů.

 

V rámci projektu „Strategie zavedení metodiky infomačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů“, realizovaným na MPO, byla nastíněna problematika návaznosti BIM-GEO a dopady zavedení BIM na komponenty Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI), včetně Digitální technické mapy ČR.

 

Velmi zajímavý byl blok zástupců jednotlivých komor, spolků a sdružení, kteří ve svých příspěvcích předkládali svoje pohledy a role v rámci postupného uvádění metody BIM do praxe českého stavebnictví. Stěžejním sdělením tohoto bloku, které přispělo k celkové velmi pozitivní atmosféře celého setkání, byla deklarovaná  aktivní spolupráce těchto organizací na hledání společného řešení a konsensu.

 

Závěrem byly v rámci sdílení dobré praxe představeny pilotní projekty NKÚ, ŘSD, SŽDC, NDS a města Třinec.

 

Akci hodnotíme jako velmi úspěšnou, vysoká účast, příjemná atmosféra a všudypřítomný zájem o problematiku a sdílení zkušeností napříč odvětvím je toho důkazem. Agentura ČAS byla hrdým partnerem a účastníkem setkání.

Související články

 

Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - akce odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny - akce odloženy
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
Tomáš Prokeš  |  28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Workshop pro SPŠ stavební – jak adaptovat metodu BIM do výuky
Ing. Pavel Pour  |  31.5.2019
V pořadí třetí workshop pro SPŠ stavební pořádaný Agenturou ČAS se konal 2. dubna. Akce se zúčastnili zástupci 24 škol z celé ČR.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
CoClass – seznámení odborné veřejnosti s klasifikačním systémem
13.5.2019
V květnu proběhl mezinárodní workshop, jehož cílem bylo informovat českou stavební veřejnost o principech a možnostech klasifikačního systému CoClass.
Přednáška pracovní skupiny PS02 pro studenty VŠTE v Českých Budějovicích
24.4.2019
Činnost pracovní skupiny PS02 byla představena studentům Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Vzdělávací workshop pro SPŠ stavební
Ing. Pavel Pour  |  20.12.2018
Agentura ČAS pořádala již druhý workshop pro SPŠ stavební, který proběhl 4. prosince 2018
Mezinárodní workshop – klasifikační systémy – Tallinn, Estonsko
Jaroslav Nechyba  |  13.12.2018
Na konci října jsme se v Tallinu spolu s Estonci, Finy a Litevci věnovali na workshopu tématu klasifikačních systémů.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshop pro SPŠ stavební
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
První akce pro ředitele a odborné pedagogy SPŠ. Zajímavý průběh pro obě strany povede k dalším vzdělávacím akcím pro pedagogy a jejich další podporu.

Kontaktní formulář

 

Podmínky