kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Jednání pracovní skupiny (WG3) CEN v Delftu

V rámci CEN (Comité Européen de Normalisation) jsem se účastnil jednání pracovní skupiny 3 (WG3) v Delftu. Členové WG3 jsou autory dokumentů specifikující požadavky na data v rámci stavebních projektů (EIR) a plánu realizace BIM (BEP). Tyto dokumenty specifikují požadavky na data v souvislosti s již vydanými mezinárodními technickými normami 19650-1 a 19650-2.
 
 
Jedná se v podstatě o přípravu detailnějších návodů a šablon, které umožní snadnější realizaci požadavků ISO norem. Tato činnost spadá právě do předmětu činnosti pracovní skupiny č. 3, týmů 1, 2 a 3. Jedná se o společné úsilí zemí CENu, kde za ty nejaktivnější země lze považovat UK, Německo, Finsko, Švédsko, Nizozemsko, Litvu a samozřejmě Českou republiku.
 
 
 
Technické zprávy / návody na úrovni CENu budou připraveny
v červnu 2019. Následně bude probíhat interní recenze mezi členy pracovních skupin TC442 CEN. Za zajímavou skutečnost lze považovat, že UK bude kompletně tyto technické normy přebírat a nahradí postupně sérii britských norem 1192 a souvisejících předpisů.


Úkolem pracovní skupiny PS03 v rámci Agentury ČAS, která tyto dokumenty připravuje pro české prostředí, je udržet soulad s mezinárodně platnými podklady a jejich vývojem. 
 
 

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky