kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM

Velmi si vážíme široké podpory, kterou získáváme od různých významných organizací a spolků při samotné činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a následně při realizaci metody BIM  Českou agenturou pro standardizaci.

 
Podepsaného memoranda od Svazu měst a obcí si vážíme obzvláště, neboť zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů a jejich aktivita formálně vyjádřená již v lednu roku 2017 svědčí o jejich snaze zajistit pro města a obce  efektivní rozvoj v oblasti přípravy, realizace a především provozu svých staveb.
 
 
Děkujeme za podporu.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky