kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Další postup Agentury ČAS při výběru klasifikačního systému

Výběr klasifikačního systému (KS) pro potřeby přípravy Datového standardu stavebnictví (DSS) informačního modelování staveb vnímáme jako jedno z klíčových rozhodnutí, které pro zdařilý návrh DSS musíme v brzké době učinit.

 

 

Již brzy dospějeme do stadia, kdy budeme mít k dispozici 3 základní podklady, které by měly pro zodpovědné rozhodnutí sloužit, a to:

 

A) Rešerši nejčastěji používaných klasifikačních systémů, která popsala téměř 30 dostupných klasifikačních systémů a měřitelnou metodou hodnotila jejich vlastnosti a vhodnost pro české stavebnictví v digitální době.

 

B) Průzkum preferencí odborné veřejnosti, který měl za cíl zejména ověřit, do jaké míry se názor jednotlivých skupin odborné veřejnosti, v závislosti na jejich roli a pozici v celém životním cyklu staveb, prolíná s názorem expertů, kteří se na struktuře datového standardu stavebnictví přímo podílejí.

 

C) Přehled druhů, oblastí a požadavků na jednotlivé části klasifikačního systému, který je potřeba při finálním výběru KS zohlednit.

 

Jsme si plně vědomi i dalších aspektů rozhodnutí, včetně návazností na další agendy, jak stavebního procesu samotného, tak i velmi intenzivně rozvíjejících se digitálních agend státu a státní správy (DTM, povolovací procesy, 3D modely měst, Smart City, apod.).

 

Proto nyní hledáme uměřenou rovnováhu mezi přístupem typu „je jedno, jaký KS to bude, hlavně ať už to všichni víme a můžeme se na to začít chystat“ a přístupem nekonečného analyzování a hledání konsenzu desítek až stovek zainteresovaných stran, přičemž jediným výsledkem tohoto přístupu bude, že se na ničem nikdy neshodneme.

 

Výběr klasifikačního systému budí u části odborné veřejnosti emoce, a je to pochopitelné. Vždy se najdou hlasy, které budou říkat, že by rešerše měla mít o kritérium více či naopak méně; že by měla být různá váha jednoho kritéria oproti druhému, že otázka nebyla vhodně položena, atp.  Ale podobně, jako se všichni neshodneme na preferenci jedné značky auta či zda je lepší pro rodinný dům dřevostavba či zděná konstrukce, i zde budeme jen těžko hledat systém, který se zalíbí úplně každému.

 

Abychom těmto diskusím co nejvíce předešli, snažíme se spolupracovat s renomovanými partnery a používat vhodné nástroje. I při největší snaze se ale bohužel nepůjde zcela vyhnout nedorazům. Zejména u průzkumu preferencí, který proběhl v minulých týdnech, si uvědomujeme, že se ne vždy podaří s dostupnými nástroji správně vystihnout to, co tvůrce průzkumu zamýšlel. Je to pro nás ponaučení a určitě do budoucna budeme hledat takové nástroje a formulace otázek, aby se předešlo nejasnostem.

 

Abychom se mohli produktivně posouvat s dalšími návaznými činnostmi Koncepce kupředu, máme konečné rozhodnutí o výběru KS pro DSS naplánováno nejpozději na konec června tohoto roku. Proto v nadcházejících týdnech plánujeme intenzivní ověřování a diskuse nad pracovními variantami a možnými scénáři. Zaměříme se na požadavky a potřeby jednotlivých agend kladené na specifické části klasifikačního systému. Postupně budeme naše názory a dílčí závěry komunikovat s odbornými skupinami, které mají znalosti a kompetence pro tyto agendy.

 

První workshop je plánován již na tento týden s týmy zodpovědnými za přípravu strategie v oblasti DTM pro potřeby digitálních povolovacích procesů a týmy sdružené pod koncepcí Geoinfostrategie vedené Ministerstvem vnitra, zabývající se oblastí NaSaPO a NIPI. Věříme, že zde rychle nalezneme společnou řeč, abychom se následně mohli posunout k dalším důležitým partnerům.

 

Zároveň intenzivně komunikujeme s kolegy z dalších evropských zemí, zejména z Estonska a Finska, kteří v současné době taktéž řeší téma klasifikačních systémů.

 

V průběhu tohoto období rovněž připravujeme akce a prezentace informací pro širší odbornou veřejnost. Prvními kroky bude zveřejnění výše zmíněné rešerše a výsledků průzkumu preferencí odborné veřejnosti ohledně tří možných scénářů adaptace KS pro české stavebnictví. Z toho bude patrné, zda se připojit k mezinárodnímu KS, jednorázově vytvořit český derivát mezinárodního KS anebo jít vlastní samostatnou českou cestou.

 

Pochopitelně budeme intenzivně využívat i tuto cestu článků a diskusí zde na portálu KoncepceBIM.cz.

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky