kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Publikujeme první výstup pracovní skupiny PS03, který prošel celým recenzním procesem

Jsme potěšeni, že publikujeme první finální výstup pracovní skupiny PS03, který prošel interním i externím recenzním kolem. Obdrželi jsme mnoho konstruktivních námětů. Moc si vážíme toho, že jste byli ochotni s námi sdílet Vaše zkušenosti a že jste se aktivně zapojili. Děkujeme.

 

Tímto výstupem pracovní skupiny PS03 je „Rešerše a srovnání klasifikačních systémů stavebních prvků v kontextu informačního modelování staveb (BIM)“ - analýza vybraných klasifikačních systémů pro účely datového standardu ČR, kterou pracovní skupina 03 vypracovala společně s týmem z Českého vysokého učení technického.


Dokument jsme dříve představili v článcích  pracovní skupiny 03 a nyní  ho tedy najdete přístupný všem v Dokumentech pracovní skupiny PS03.


Tento finální dokument již vydáváme v nové grafické šabloně včetně schémat.

 

Současně Vás informujeme o aktuálním stavu dalších výstupů v recenzním řízení. V nejbližších dnech vydáme další finální výstup "Analýza užití informačního modelování staveb (BIM)“, který již také prošel celým recenzním procesem.

 

 

U následujících dokumentů pracovní skupiny PS02: Metodika pro smluvní standardy v BIM“ a „Analýza a doporučení z hlediska hodnocení BIM“ a „BIM protokol“ probíhá vypořádání připomínek pracovní skupinou PS02 z druhého externího recenzního kola a následně budou finální výstupy opět publikovány zde na portálu. Tyto dokumenty jsme dříve představili v článcích pracovní skupiny 02.V prvním  interním recenzním kole je nyní dokument pracovní skupiny PS03 „Architektura - datový standard“ a dokument „Smluvní český standard“, které budou po vypořádání připomínek pracovními skupinami v dohledné době k dispozici pro zaregistrované recenzenty pro 2. externí kolo.Zajímají Vás tyto výstupy? Přidejte se do našeho recenzního procesu a staňte se recenzenty. Velmi nám záleží na transparentnosti, protože právě pro období zavádění metody BIM je důležité zapojení odborníků jak ze soukromé sféry, tak z veřejného sektoru, aby se v současné fázi podařilo společně nalézt proveditelné a efektivní postupy a tím pomocí digitalizace zjednodušit přípravu a řízení stavebních projektů. Vše o recenzentním procesu zde.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky