kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Publikujeme první výstup pracovní skupiny PS03, který prošel celým recenzním procesem

Jsme potěšeni, že publikujeme první finální výstup pracovní skupiny PS03, který prošel interním i externím recenzním kolem. Obdrželi jsme mnoho konstruktivních námětů. Moc si vážíme toho, že jste byli ochotni s námi sdílet Vaše zkušenosti a že jste se aktivně zapojili. Děkujeme.

 

Tímto výstupem pracovní skupiny PS03 je „Rešerše a srovnání klasifikačních systémů stavebních prvků v kontextu informačního modelování staveb (BIM)“ - analýza vybraných klasifikačních systémů pro účely datového standardu ČR, kterou pracovní skupina 03 vypracovala společně s týmem z Českého vysokého učení technického.


Dokument jsme dříve představili v článcích  pracovní skupiny 03 a nyní  ho tedy najdete přístupný všem v Dokumentech pracovní skupiny PS03.


Tento finální dokument již vydáváme v nové grafické šabloně včetně schémat.

 

Současně Vás informujeme o aktuálním stavu dalších výstupů v recenzním řízení. V nejbližších dnech vydáme další finální výstup "Analýza užití informačního modelování staveb (BIM)“, který již také prošel celým recenzním procesem.

 

 

U následujících dokumentů pracovní skupiny PS02: Metodika pro smluvní standardy v BIM“ a „Analýza a doporučení z hlediska hodnocení BIM“ a „BIM protokol“ probíhá vypořádání připomínek pracovní skupinou PS02 z druhého externího recenzního kola a následně budou finální výstupy opět publikovány zde na portálu. Tyto dokumenty jsme dříve představili v článcích pracovní skupiny 02.V prvním  interním recenzním kole je nyní dokument pracovní skupiny PS03 „Architektura - datový standard“ a dokument „Smluvní český standard“, které budou po vypořádání připomínek pracovními skupinami v dohledné době k dispozici pro zaregistrované recenzenty pro 2. externí kolo.Zajímají Vás tyto výstupy? Přidejte se do našeho recenzního procesu a staňte se recenzenty. Velmi nám záleží na transparentnosti, protože právě pro období zavádění metody BIM je důležité zapojení odborníků jak ze soukromé sféry, tak z veřejného sektoru, aby se v současné fázi podařilo společně nalézt proveditelné a efektivní postupy a tím pomocí digitalizace zjednodušit přípravu a řízení stavebních projektů. Vše o recenzentním procesu zde.

Související články

 

Spouštíme otevřenou agendu - Katalog společností a projektů
Tomáš Prokeš  |  18.12.2019
Spouštíme otevřenou agendu, která nabízí společnostem možnost prezentovat svoje služby, které poskytují v souvislosti s metodou BIM.
Spouštíme agendu blogu – zapojte se
Martina Kourková  |  17.12.2019
Otevíráme prostor aktivním odborníkům, kteří mají praktické zkušenosti s využíváním určitých částí metody BIM a rádi se o ně podělí.
Online recenzní systém České agentury pro standardizaci
Lucie Kutová  |  1.8.2019
V online recenzním systému máte možnost komentovat výstupy, které tvoří experti pracovních skupin.
Skupina „Koncepce BIM v ČR“ na LinkedIn
Jaroslav Nechyba  |  7.6.2019
Jste na profesní sociální síti LinkedIn ? Rádi mezi námi uvítáme nové členy skupiny „Koncepce BIM v ČR“. Diskutujme spolu a buďme aktivní.
Výstupy pracovní skupiny PS02 míří mezi registrované recenzenty
Lukáš Klee  |  15.2.2019
Recenzentům registrovaným zde na portálu jsou představeny první výstupy pracovní skupiny PS02, které prošly interním recenzním řízením.
Zaregistrujte se na portálu Koncepce BIM
Martina Kourková  |  15.10.2018
Zaregistrujte se na portálu BIM, diskutujte a staňte se recenzentem.
Diskuse k obsahu kapitol vítána
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Koncepce je vládou schválený dokument se závaznou platností. Při dynamice oblasti digitalizace, se rozšiřuje okruh poznání i softwarových možností.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky