kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

O čem se jednalo v pracovní skupině CEN TC442 (WG7)

Českou republiku zastupuji v technických komisích, které se věnují metodě BIM, již poměrně dlouho, a to nejen na úrovni ISO. Dokonce ČR byla jedním ze zakládajících členů CEN TC442 a rozhodnutí o jejím vzniku se uskutečnilo právě v Praze na sklonku roku 2014. Nicméně až díky aktivitám ohledně Koncepce zavádění metody BIM se pracovní tým mohl rozšířit tak, že česká delegace se na setkáních pracovních skupin CEN TC442, které se konalo v Delftu (Nizozemí) ve dnech 12.-14.3.2019, zařadila mezi mnohem větší země, jako třeba Francie, nebo Velká Británie. A určitě jsme se se svými názory neztratili.

 

Celé setkání bylo organizováno jako setkání členů všech WG pod CEN/TC442 za účelem vzájemného informování a koordinace tvorby dokumentů technické normalizace pro BIM. Zde na portálu již najdete příspěvek kolegů z WG3. V tomto článku doplním dojmy a témata za pracovní skupinu WG7.

 

Setkání v Delftu bylo vůbec 1. setkáním této pracovní skupiny, jejíž náplň práce vyplynula z témat, se kterými se setkávaly ostatní pracovní skupiny při zpracování návrhů technických norem pro BIM. Během doby, kdy se připravují technické normy pro BIM se ukázala nutnost komunikace s ostatními technickými komisemi, protože právě jejich členové jsou zdrojem konkrétních technických informací o prvcích jednotlivých částí staveb. Tak vznikla myšlenka, že by se technická komise pro BIM měla stát určitou horizontální skupinou. Úkolem pracovní skupiny WG7 je tak návrh a vyjednání způsobu komunikace napříč dotčenými obory. Základním opakujícím se argumentem byla opatrnost při komunikaci z důvodu rozdělení kompetencí a hledání cest, jak přesvědčit ostatní účastníky stavebního procesu o významnosti BIM a zbavit je existujících obav z digitalizace. Nesprávná komunikace a odrazení ostatních TC může způsobit negativní postoje k BIM obecně. A naopak, pokud ostatní TC zaujmeme, přispěje společná aktivita i většímu rozšíření povědomí o BIM.

 

 

 

 

Poměrně velkou část jednání jsme tak strávili diskuzí o zkušenostech jednotlivých účastníků z pokusů o komunikaci s různými jinými skupinami technických odborníků. Jednou z podstatných a vracejících se témat byla potřeba zdůraznění toho, že BIM má propojovat a spojovat, že jeho úkolem není nahrazovat technické odborníky zaměřené na určitá témata.

 

Při diskuzi jsme se rovněž dotkli několikrát terminologie a nutnosti její harmonizace, protože bez ní si těžko napříč různými obory budeme rozumět. Úkolem technické komise pro BIM je jen určit pravidla při digitalizaci a jejím používání.  Ve stejné souvislosti se také rozpoutala debata o možnosti digitalizace samotných technických norem. Ta je však mimo dosah této skupiny, ale odsouhlasili jsme, že budeme proces digitalizace norem podporovat a nabídneme své znalosti pro nastavení modernějšího způsobu jejich zveřejňování. 

 

WG7 se rozešla s úkolem připravit plán způsobu komunikace s ostatními technickými komisemi, dále také na přípravu osvěty pro ty skupiny, které se ještě metodou BIM nezabývaly. Velmi zajímavý byl příspěvek člena TC 169 Light and Lighting. Její členové začali s CEN TC442 spolupracovat již asi před rokem a z jejich zkušenosti tak bude možné sestavit určitá doporučení pro ostatní technické komise.

 

Pro podmínky České republiky z tohoto setkání lze dovodit a připravit informace pro naše TNK, které působí pro oblast stavebnictví. Půjde především o nastavení způsobu komunikace a zjištění stavu a ochoty spolupracovat při digitalizaci ve stavebnictví. A to je opět úkol, který se týká více  lidí, než jen samotné technologie. Celá horizontální role se tak propojuje s dalšími činnostmi, které v rámci zavádění metody BIM v ČR Agentura ČAS provádí.

Související články

 

Konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM
Martina Kourková  |  16.12.2021
Národní konference MVP BIM 2022 je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management
Ing. Kateřina Schön  |  4.12.2021
Memorandum o spolupráci s asociací IFMA je cestou k rozšíření datového standardu staveb o datové šablony pro správu, užívání a pasportizaci staveb.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Ing. Kateřina Schön  |  21.9.2021
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
Klíčem k úspěchu je sdílení informací
Jan Lodl  |  9.9.2021
Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Vyplatí se použít BIM? Spočítejte si to
Jan Lodl  |  1.9.2021
Vydání české verze Analýzy nákladů a přínosů metody BIM odpovídá na řadu otázek. Zejména na tu, jestli se na tom kterém projektu BIM vyplatí.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Pilotní verze ORF je tady. Míří do ověřování dodavateli softwaru
Jan Lodl  |  22.7.2021
Krok k pohodlnému předávání rozpočtů staveb. Ve spolupráci s poskytovateli software vznikla pilotní verze otevřeného rozpočtového formátu (ORF).
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Návrh technické normy prEN 17632 k připomínkám do 10.5. 2021
Ing. Jan Kolomazník  |  7.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Expert
Systém pro veřejné připomínkování návrhů norem umožňuje číst a zaslat připomínky k návrhu tech. normy prEN 17632 BIM – SML.
Zavedení BIM mandátu v ČR bude přínosem
Autodesk  |  7.10.2020  | CAD Club, Tech Data
Článek o realizaci Koncepce BIM z pohledu globálního producenta CAD/BIM systémů v České republice.
Návaznost na evropské normy a jejich rozvoj
Ing. Martin Černý  |  4.9.2020  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je důležitým nástrojem, který nastaví základní rámec pro rozsah informací, které by měly být v modelech staveb obsaženy.
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Vydána příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650
Ing. Štěpánka Tomanová  |  19.8.2020  | Odborné
Příručka k normě, základní body jak začít využívat BIM.
Vzniká technická norma pro datové šablony určené výrobkům
Ing. Jan Kolomazník  |  18.2.2020  | Expert
Návrh technické normy prEN 17473 je předložen k připomínkování do 16.3.2020
Vyhodnocení průzkumu o vyspělosti trhu BIM
22.8.2019
Na základě pravidelných průzkumů se snažíme zlepšovat svou činnost. Chceme se s Vámi podělit o vyhodnocení zatím posledního průzkumu.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Zpráva z jednání pracovní skupiny WG2 na jednání CEN TC 442
Ing. Martin Černý  |  7.6.2019  | Odborné
Zúčastnili jsme se jednání CEN TC442 WG2 v Delftu. Pracovní skupina WG2 se zaměřuje na datové standardy pro výměnu informací ve stavebnictví.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
Jednání pracovní skupiny (WG1) CEN v Delftu
Ing. Jan Kolomazník  |  3.5.2019
V březnu proběhlo v nizozemském Delftu koordinované jednání pracovních skupin technické komise č. 442 Informační modelování staveb (BIM).
Návrh technické normy prEN ISO 23387 k připomínkám do 12.5.2019
Ing. Jan Kolomazník  |  30.4.2019  | Odborné
Prostřednictvím systému pro veřejné připomínkování (http://drafts.unmz.cz/) je možno zaslat připomínky k návrhu technické normy prEN ISO 23387.
Zpráva z jednání pracovní skupiny CEN TC 442 (WG3) v Delftu 13. - 14.3. 2019
15.3.2019
Společné úsilí CENu ohledně specifikace požadavků na data v rámci stavebních projektů za naší aktivní účasti a ostatních zemí EU.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Obecně o BIM v kontextu tvorby technických norem
Ing. Jan Kolomazník  |  7.2.2019
Úvod do struktury různých organizací, jejich působnosti, provázanosti a členění jako obecný základ pro orientaci v technických normách.
Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Martina Kourková  |  20.12.2018
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Spolupráce s CzBIM – formální prohlášení o spolupráci
13.12.2018
V listopadu bylo podepsáno společné prohlášení o spolupráci mezi agenturou ČAS, Odbornou radou pro BIM (CzBIM) a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Spolupráce MPO s agenturou ČAS
Ing. arch. Romana Darmovzalová  |  9.11.2018
MPO jakožto gestor zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR, potřebuje pro tuto odbornou činnost parťáka, který bude nezávislým odborným garantem.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a Agenturou ČAS
15.10.2018
Formální potvrzení již probíhající spolupráce obou organizací při realizaci Koncepce zavádění BIM v ČR.
Zpracována roční zpráva o plnění Koncepce
15.10.2018
Od schválení Koncepce zavádění metody BIM v ČR již uplynul rok a MPO předkládá vládě první roční zprávu o její realizaci.
Proč potřebujeme technické normy?
Ing. Štěpánka Tomanová  |  15.10.2018
Technické normy jsou často považovány pouze za další z mnoha předpisů, které musíme ve své praxi plnit. Obecně by měly být spíše vnímány jako opora.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky