kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Pozvánka na workshop ke klasifikačnímu systému

V rámci avizovaného postupu, který bude završen výběrem klasifikačního systému pro potřeby Agenturou připravovaného Datového standardu stavebnictví (DSS), jsme pro Vás připravili zajímavou příležitost pro seznámení se s jedním z preferovaných klasifikačních systémů (KS), který by mohl být významným přínosem pro české stavebnictví.

 

V současné době probíhají intenzivní činnosti ve spolupráci s významnými odbornými skupinami na zajištění co nejlepší výchozí pozice pro implementaci respektovaného klasifikačního systému do různých oblastí českého stavebnictví. Právě absence široce využívaného KS je v současnosti významnou brzdou rozvoje datové komunikace v rámci metody BIM a českého stavebnictví obecně.

 

Hledáme nejlepší výchozí bod pro naši další práci s KS, který již bude mít v sobě implementován nezbytné základní principy, kterými jsou:

  • Dodržování a implementaci mezinárodního standardu ISO 12006-2
  • Komplexnost KS, který pokrývá všechny oblasti stavebnictví – pozemní, dopravní i technickou infrastrukturu.
  • Fazetovost KS, která umožní variabilní rozšiřování a práci s jednotlivými klasifikacemi, z nichž je celý KS složen
  • Aktivní práce na rozvoji KS s možností stát se součástí vývojového týmu
  • Mezinárodní přesah s potenciálem využití i na mezinárodních projektech realizovaných jak v ČR, tak i v zahraničí
  • Nasměrováni rešerší, kterou jsme ve spolupráci s ČVUT zpracovali a z dalších analýz a konzultací se nám nabízí zajímavá možnost v podobě začlenění se do rozvoje klasifikačního systému CoClass, který je doposud rozvíjen švédskou neziskovou organizací Svensk Byggtjänst.

Jedním z výsledků intenzivní společné komunikace byla nabídka švédských partnerů prezentovat osobně principy a možnosti systému CoClass české stavební veřejnosti. S potěšením Vás tedy na tuto akci zveme viz pozvánka níže.

 

Workshop jsme rozšířili i o kolegy z Estonska, se kterými jsme v kontaktu v rámci spolupráce zastřešenou EU BIM Task Group a konzultujeme s nimi jednotlivé kroky a zkušenosti z této oblasti, neboť i oni stojí před stejným rozhodnutím jako my - vybrat a podílet se na vývoji vhodného klasifikačního systému pro své národní stavebnictví.

 

Věříme, že akce bude mít velmi zajímavý průběh a poskytne českým odborníkům důležité informace a znalosti, které nám všem pomohou se významně posunout k budoucímu efektivnímu sdílení a předávání informací při realizaci a správě staveb.

 

Těšíme se na Vaši účast a spolupráci.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky