kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Pozvánka na workshop ke klasifikačnímu systému

V rámci avizovaného postupu, který bude završen výběrem klasifikačního systému pro potřeby Agenturou připravovaného Datového standardu stavebnictví (DSS), jsme pro Vás připravili zajímavou příležitost pro seznámení se s jedním z preferovaných klasifikačních systémů (KS), který by mohl být významným přínosem pro české stavebnictví.

 

V současné době probíhají intenzivní činnosti ve spolupráci s významnými odbornými skupinami na zajištění co nejlepší výchozí pozice pro implementaci respektovaného klasifikačního systému do různých oblastí českého stavebnictví. Právě absence široce využívaného KS je v současnosti významnou brzdou rozvoje datové komunikace v rámci metody BIM a českého stavebnictví obecně.

 

Hledáme nejlepší výchozí bod pro naši další práci s KS, který již bude mít v sobě implementován nezbytné základní principy, kterými jsou:

  • Dodržování a implementaci mezinárodního standardu ISO 12006-2
  • Komplexnost KS, který pokrývá všechny oblasti stavebnictví – pozemní, dopravní i technickou infrastrukturu.
  • Fazetovost KS, která umožní variabilní rozšiřování a práci s jednotlivými klasifikacemi, z nichž je celý KS složen
  • Aktivní práce na rozvoji KS s možností stát se součástí vývojového týmu
  • Mezinárodní přesah s potenciálem využití i na mezinárodních projektech realizovaných jak v ČR, tak i v zahraničí
  • Nasměrováni rešerší, kterou jsme ve spolupráci s ČVUT zpracovali a z dalších analýz a konzultací se nám nabízí zajímavá možnost v podobě začlenění se do rozvoje klasifikačního systému CoClass, který je doposud rozvíjen švédskou neziskovou organizací Svensk Byggtjänst.

Jedním z výsledků intenzivní společné komunikace byla nabídka švédských partnerů prezentovat osobně principy a možnosti systému CoClass české stavební veřejnosti. S potěšením Vás tedy na tuto akci zveme viz pozvánka níže.

 

Workshop jsme rozšířili i o kolegy z Estonska, se kterými jsme v kontaktu v rámci spolupráce zastřešenou EU BIM Task Group a konzultujeme s nimi jednotlivé kroky a zkušenosti z této oblasti, neboť i oni stojí před stejným rozhodnutím jako my - vybrat a podílet se na vývoji vhodného klasifikačního systému pro své národní stavebnictví.

 

Věříme, že akce bude mít velmi zajímavý průběh a poskytne českým odborníkům důležité informace a znalosti, které nám všem pomohou se významně posunout k budoucímu efektivnímu sdílení a předávání informací při realizaci a správě staveb.

 

Těšíme se na Vaši účast a spolupráci.

Související články

 

Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - dubnové odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny. Dubnové akce odloženy.
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
Tomáš Prokeš  |  28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Workshop pro SPŠ stavební – jak adaptovat metodu BIM do výuky
Ing. Pavel Pour  |  31.5.2019
V pořadí třetí workshop pro SPŠ stavební pořádaný Agenturou ČAS se konal 2. dubna. Akce se zúčastnili zástupci 24 škol z celé ČR.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
CoClass – seznámení odborné veřejnosti s klasifikačním systémem
13.5.2019
V květnu proběhl mezinárodní workshop, jehož cílem bylo informovat českou stavební veřejnost o principech a možnostech klasifikačního systému CoClass.
Klasifikační systém – určen jen pro oceňování?
Jaroslav Nechyba  |  6.5.2019
Jak souvisí se současnými cenovými soustavami? Bude nahrazovat v současnosti používané OTSKP či TSKP? Nebojme se – žádná revoluce se nechystá.
Klasifikační systém - k čemu ho potřebujeme?
Jaroslav Nechyba  |  2.5.2019
Široce respektovaný a standardně používaný klasifikační systém je klíč a základní podmínka pro maximální sdílení, sledování a analýzy informací. Proč?
Další postup Agentury ČAS při výběru klasifikačního systému
Jaroslav Nechyba  |  25.4.2019
Výběr klasifikačního systému pro potřeby přípravy Datového standardu stavebnictví informačního modelování staveb jako jedno z klíčových rozhodnutí.
Přednáška pracovní skupiny PS02 pro studenty VŠTE v Českých Budějovicích
24.4.2019
Činnost pracovní skupiny PS02 byla představena studentům Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Závěrečná zpráva z průzkumu preferencí klasifikačního systému
Martina Kourková  |  23.4.2019
Děkujeme všem respondentům za účast v průzkumu a sdílíme s vámi jeho výsledky.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Vzdělávací workshop pro SPŠ stavební
Ing. Pavel Pour  |  20.12.2018
Agentura ČAS pořádala již druhý workshop pro SPŠ stavební, který proběhl 4. prosince 2018
Mezinárodní workshop – klasifikační systémy – Tallinn, Estonsko
Jaroslav Nechyba  |  13.12.2018
Na konci října jsme se v Tallinu spolu s Estonci, Finy a Litevci věnovali na workshopu tématu klasifikačních systémů.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshop pro SPŠ stavební
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
První akce pro ředitele a odborné pedagogy SPŠ. Zajímavý průběh pro obě strany povede k dalším vzdělávacím akcím pro pedagogy a jejich další podporu.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky